Meditácia na 24.12.2013

Meditácia Ľubomíra Stančeka

24. decembra - Štedrý deň | Lk 1,67-79 | pri rannej omši

_vianocne_prianie_evanjelizacia.eu.jpg

separator.png
Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja."

separator.png

„...Zachariáša naplnil Duch Svätý"

Pred dverami sú Vianoce. Skôr ako sa budeme pri polnočnej svätej omši tešiť z narodenia Dieťatka - Ježiša, tešme sa už teraz ako Zachariáš s manželkou Alžbetou pri narodení syna Jána. Zachariášova radosť nad týmto veľkým darom preniká každé jedno slovíčko. V tejto časti hovorí o radostnom narodení Ježiša, ktoré si pripomenieme dnes v noci. Zachariáš sa raduje, že Boh prichádza na svet aby nás vyslobodil z rúk nepriateľov, aby sme mu mohli bez strachu slúžiť „vo svätosti a spravodlivosti ...po všetky dni nášho života" (Lk 1,75).

A potom sa obracia na svojho syna Jána, možno ho mala vtedy v náručí Alžbeta jeho matka, možno ho držal sám Zacháriáš, a s posvätným hlasom hovorí: „...ty chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho pôjdeš pred tvárou Pána a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy..." (Lk 1,76-78).

Zachariáš, rovnako ako my, keď sme boli deťmi, je prekvapený a veľmi vďačný za tak veľký dar. Najprv chváli Boha, ktorý ho obdaroval, a potom sa teší na všetko, čo s týmto darom zažije. A dokonca ide ešte ďalej, lebo ho naplnil Duch Svätý a vďaka tomu spoznáva, že na nás všetkých čaká ešte väčší dar - narodenie Božieho Syna, ktorý „nás navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a tôni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja" (Lk 1,79).
...ktorý naše kroky upriami na cestu pokoja...
Toto je pravý dôvod Zachariášovej radosti a aj našej nádeje. Zachariáš predstavuje nás všetkých, ktorí čakáme každý deň, niekedy i celý život na to, aby nás navštívil Ježiš vychádzajúci z výsosti. Práve on je naším najväčším vianočným darom Boha pre nás. A dnes a každý deň môže byť naším darom pre našich blížnych.

Ak by sa nám stalo, že pod stromčekom dnes večer nenájdeme žiaden do papiera zabalený darček, nebojme sa prísť sem, do Božieho chrámu. Pretože tu na nás čaká ten najväčší dar - Ježiš, aby nás potešil a obdaroval svojou láskou. Amen.

YouTube | Gloria.tv