Meditácia na 01.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Panny Márie Bohorodičky - 1. január | Lk 2,16-21

separator.png

Máme pre vás novoročné prekvapenie smiley-nunapplause-39x31.gif
- viac sa dozviete v sekcii: NEPREHLIADNITE NOVINKY

separator.png

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

separator.png
Rozhodnime sa v prvý deň roka, dať sa Bohorodičkou viesť k Ježišovi..

Silvestrovská noc bola pre mnohých z nás krátka. Nesnívame. Čo sme si prišli vyprosiť v prvý deň Nového roka? Vieme, že Cirkev nám dnes pripomína, že všetci máme jednu Matku. O čo ju chceme poprosiť?

Každý, kto chce v živote vykonať niečo veľké, potrebuje živý vzor, ideál, ktorý by sa snažil zo všetkých síl napodobňovať a nasledovať. To platí predovšetkým v mravnej dokonalosti. A práve preto v prvý deň Nového roka, na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky pripomeňme si, ako sa Panna Mária správala, čo prežívala, keď stála pri jasliach svojho Syna a počúvala pastierov, ktorí prišli sa pokloniť svojmu Bohu, o ktorom ich informovali anjeli.

Evanjelista sv. Lukáš píše: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich" (Lk 2,19). Panna Mária ako by chcela pošepkať alebo aj zvolať do našich sŕdc, aby sme nepremárnili čas už prvého dňa Nového roka a začali konať, žiť tak ako Ježiš od nás očakáva. Meno Ježiša a Márie sú výzvou a nádejou do Nového roka.

Sv. Pavol po osobnej skúsenosti zo stretnutia s Ježišom pri Damašku radí, že na meno Ježiš sa má zohnúť „každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí" (Flp 2, 10). Toto meno má rovnakú silu v každej dobe. Premieňa ľudské srdcia k najvyšším činom ducha a lásky. Dáva silu prenasledovaným, trpiacim a väzneným. S menom Ježiš sa žije i umiera. Sv. Anzelm sa počas celého života snažil o kresťanskú dokonalosť a veľa meditoval. Je jedným z najväčších vychovávateľov ľudstva. Každodenne sa takto modlil: „Ježišu, buď mi silou v každom utrpení, v každom správaní, v každom pokušení, v každej slabosti, v každom nebezpečenstve. Daj mi až do tej hodiny, keď stanem pred tvojou tvárou, žiť vo viere, nádeji a láske a priveď ma do večnej radosti." S takýmto odhodlaním je vstup do Nového roka istejší.

Akými nás chce mať Boh v novom roku? Nový rok s Ježišom a Máriou je nová nádej pre každého človeka. Môžeme začať písať nový list života, ktorý prinesie úspech. My, čo sme uverili, že Ježiš Kristus, ktorý prišiel spasiť všetkých ľudí, je našim príkladom vo všetkom. Len on mohol povedať: „Učte sa odo mňa..." (Mt 11, 29). Popri Ježišovi skvie sa Panna Mária ako Kráľovná všetkých čností. Učí nás, ako máme prakticky plniť zákon bratskej lásky, ktorý nám dal Ježiš Kristus. Zo všetkých tých čností si treba všimnúť jej materinskú lásku. Veď s akou úzkosťou a láskou hľadala celé tri dni strateného 12- ročného Ježiša. Aká to bola radosť, keď ho našla (porov. Lk 2,41-52). A aká je jej láska k nám, keďže je našou duchovnou, nebeskou Matkou.

Trónu zbaveného Napoleona opustili bratia i sestry, králi, kráľovné, opustili ho najvernejší generáli, žena i národy - len matka ho neopustila, matkino srdce sa vznášalo k nemu i nad oceánom. „Stále som tam pri tebe, ak ma hľadáš," písala synovi. „Keby na poslednom súde matky súdili, domnievam sa," hovorí L. Perlaky, „peklo by ostalo prázdne..." Sv. Anton o jednom hriešnikovi hovorí: „Kedysi mal sen. Zdalo sa mu, že stojí pred súdnou Božou stolicou a zlý duch vypisoval všetky jeho hriechy. Aby dodal svojim slovám vážnosť, položil jeho napísané hriechy na váhu Božej spravodlivosti. Miska hlboko klesla a prevážila dobré skutky. Zdalo sa, že je stratený. V tú chvíľu pristúpila Božia Matka a položila svoju ochrannú ruku na druhú misku a stlačila dole. Vtom sa hriešnik prebudil. Pochopil napomenutie, ktoré mu dal tento sen. Začal úprimné pokánie."

V prvý deň Nového roka môžeme si byť istí, že príhovor Božej Matky má dosť sily, aby zadržala trestajúcu ruku spravodlivého Sudcu a vyprosila nám odpustenie. „Panna Mária sa zjednotila s Kristom v bolesti i vo vôli. Tak si zaslúžila stať sa rozdávateľkou dobrodení, ktoré nám získal Ježiš svojou krvou" (Sv. Pius X.).
Preto práve dnes, začnime alebo pokračujme v úcte nebeskej Matky. Veríme, že uctiť si našu nebeskú Matku je jedným z charakteristických znakov kresťana a kresťanov a podstatným znakom našej zbožnosti. Preto neprestajne sa k nej obracajú v modlitbách tí, ktorí potrebujú jej pomoc, útechu a upevnenie nádejí.
„Matka nekonečnej lásky, raduj sa a spas v teba dúfajúcich."
„Celá krásna, si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet..."
Slová tejto známej mariánskej piesne, ktoré sú prevzaté zo starozákonnej knihy Veľpieseň, sa veľmi často ozývajú v našich chrámoch, na oslavu našej nebeskej Matky. A naozaj z jej krásy dosiaľ nič neubudlo. Naopak, pokračujeme v jej oslave, spievame o nej piesne vďačnosti Bohu za to, že vložil do Panny Márie taký pekný ideál cností.

Sv. Bernadeta - vizionárka z Lúrd, mala šťastie vidieť Preblahoslavenú Pannu častejšie. V súvislosti s tým raz povedala: „Keď ju človek raz videl, nemôže už nič milovať na tejto zemi. Rád by umrel, aby ju mohol znovu vidieť."

Sväté písmo o Panne Márií hovorí veľmi málo. Evanjelia sú príležitostné správy. Hovoria mnoho, ale vôbec nám podrobne neopisujú Kristov život, ani jeho matky. Napriek tomu vieme dosť a naša obrazotvornosť nám pritom pomáha, aby sme dokázali predstaviť si to podstatné o živote presvätej Panny Márie, aby sme ju mohli pozorovať v celej jej svätosti, duševnej kráse a veľkosti. „Prečo sa aj uctieva ako najvynikajúcejší, celkom jedinečný úd Cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a láske, a katolícka cirkev poučená Svätým Duchom, jej preukazuje detinskú oddanosť a lásku ako milovanej matke" (LG 53). Panna Mária sa takto pre nás stala ideálom čistoty. Vystúpila do mravnej výšky, priblížila sa k Božiemu prestolu, ako matka nášho Boha. Je naozaj tou „ľaliou". Amen.

YouTube | Gloria.tv