Meditácia na 10.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok po Zjavení Pána | Lk 4,14-22a

separator.png

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok." Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.

separator.png
Písmo sväté sa plní I.

"Christus natus est nobis, venite, adoremus!" - „Kristus sa nám narodil, poďte, pokloňme sa mu!" Doznieva v tieto dni. Je po Vianociach. Osvietení vierou spoznávame pravého Boha, ktorý sa stal človekom z lásky k nám. Ty si jediný Vykupiteľ človeka! Nik z ľudí nie je v stave nám viac darovať ako Ježiš. A teda do nikoho iného nemusíme vkladať toľko nádeje.

Pripravme mu preto jasle vo svojich srdciach. A staneme sa Betlehemom živím a Bohu milým. Túžime po pokoji? Prajeme si lásku? Chceme byť skutočne šťastní? Toto všetko, a ešte viac, nám chce dať a dáva Dieťa Ježiš a to nielen v túto noc. Ježiš je Svetlo ktoré dáva svetu pravý život. V túto noc Boh - náš Boh, Dieťa Ježiš, chce obdarovať každého svojho brata, sestru. Nenarodil sa len pre vyvolených, ale pre každého človeka. Napĺňa sa Božie slovo. Správne sa pozerajme na Ježiša, že prichádza kvôli každému z nás. Nikto nie je vylúčený z jeho lásky.

Premena. Boh prichádza, aby nás spasil. Božie narodenie mení celosvetovú a celodejinú situáciu. Mení sa postoj človeka k Bohu. Bohočlovek, Ježiš, nám podobný vo všetkom, okrem hriechu, prichádza na svet, aby nás zmieril s Bohom. Kristus sa nenarodil len pred dvetisíc rokmi, ale znova sa rodí v nás, keď sa zriekame hriechu a dávame prednosť Bohu ako mu patrí, pred všetkým iným na svete.

Rozpráva jedná mladá žena: "Zaspala som unavená po štedrej večeri. Mala som sen. Videla som, ako sa ľudia navzájom obdarúvali rôznymi darčekmi. Niektoré boli krásne, moderné, voňavé, túžobne očakávané, ako napríklad krásne šaty, drahá kozmetika, moderné prístroje ako počítač, mobil... Všimla si však, že nie všetky darčeky rovnako žiaria. Každý darček vydával zvláštne svetlo. Niektoré darčeky nevydávali dokonca žiadne svetlo. Iné darčeky veľmi rýchlo svetlo strácali. A niektoré malé, nepatrné darčeky žiarili silnejšie a stále, keď iné drahé strácali žiaru. Premýšľala som, čo to znamená. Keď som počula hlas: "Nie je darček ako darček. Nerozhoduje jeho cena, ale láska, s akou bol darček darovaný a tiež láska, s akou bol darček prijatý."

A to si uvedomujeme na konci vianočného obdobia. Boh nás všetkých obdarúva. Dieťa Ježiš je Boh, ktorý je Láska. Dáva nám seba z lásky. Jeho láska neprestáva, nezaniká, nestráca sa, nezovšednie... Uvedomujeme si, že na každom z nás, na našej láske k Bohu, blížnym i sebe samým záleží, či môžeme prijať lásku natlačenú, natrasenú, pretekajúcu. Prijmime Ježiša za svojho Boha a Pána z lásky. Dovoľme Ježišovi, aby sa v nás, našich srdciach, rodinách, nie iba cez sviatky cítil dobre. Opätujem Bohu svoju lásku. Eucharistický Ježiš pod spôsobom chleba príde do našich sŕdc. Odnesme si Ježiša ako najcennejší darček. Tešme sa, že prišiel Boh na svet, aby svet poznal pravú lásku. Amen.

YouTube | Gloria.tv