Meditácia na 14.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1,21b-28

separator.png

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!" Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho." A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

separator.png
Učí apoštolov; má divotvornú moc.

Sú rôzne mocní ľudia. Muži častejšie ako ženy. Telesne i duchovne sú silní. Sila je vo svaloch, taktike, moci, sláve i daroch od Boha. Sviatosti...
Ježiš, čítame vo Svätom Písme, učí apoštolov: „... učil ich ako ten, čo má moc..." (Mk 1,22). „... priblížilo sa Božie kráľovstvo" (Mk 1,15). Kto takto postupuje, spoznáva vo svojom živote vzťah k Bohu, k Ježišovi Kristovi a k Cirkvi. Cíti viac milostí vo svojom živote a prežíva väčšiu nádej a iné dary od Boha. Hovorí to „...aj posadnutý nečistým duchom..." (Mk 1,23).

Videli ste film "Ježiš z Nazaeta". Režisérom filmu je Roman Brandstaetter. Jemu ešte v detstve veľku lásku k evanjeliu vštepil do srdca starý otec, ktorý bol židovským spisovateľom, volal sa M.D. Brandstaetter (1844-1928). O svojom dedkovi povedal: „So vzrušením si spomínam na testament svojho dedka, kde napísal: „Budeš Bibliu stále čítať! Budeš ju viac mať rád ako svojích rodičov... Viac ako mňa... Nikdy sa s ňou nerozlúč... A keď sa dožiješ staroby, iste prídeš ku záveru, že všetky knihy, aké si kedykoľvek vo svojom živote prečítal, sú len malým komentárom do tejto Knihy kníh (W., Chmielarski, Zycie ewangelia, Kraków 1996).

Niekto z nás mal pri čítaní úryvku evanjelia pocit, že Pán Ježiš by dnes neobstál, pretože si počína nediplomaticky, keď takýmto spôsobom začína svoju verejnú činnosť. Jeho slová: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu" (Mk 1,15), sú dnes rovnako aktuálne, časové a aj moderné. Vyžadujú si času, námahu a chuť. Dnes sa blíži Božie kráľovstvo pre nás.

Sv. Terezka z Lisieux napísala, že ju nezaujíma čo bolo, čo bude. A pokračuje: „Mojou povinnosťou je túto chvíľu, ktorú teraz prežívam využiť, aby som Teba, ó môj Bože, ešte viac milovala na zemi. A to mám práve v dnešný deň."

Prežívame čas milosti. Keď pracujeme v spojení s Bohom, získavame mnoho milostí aj pre svoje okolie. Je to potrebné práve dnes. Teológ De Lubac napísal: „Ak chceme byť verní Evanjeliu, je potrebné, spoločne žiť ako kresťania a nie je dovolené si evanjeliom posluhovať, keď evanjelium nežijeme." Evanjelium to nie sú len slová.

Kto zmeškal vlak alebo lietadlo, môžem pokračovať nasledujúcim. Môže niekto z nás povedať, že keď aj dnešnú vážnu výzvu nezrealizujeme vo svojom živote, že dostaneme ešte milosť od Bohu ju niekedy zrealizovať? Nie! Amen.

YouTube | Gloria.tv