Meditácia na 15.01.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Streda 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1,29-39

separator.png

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú." On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel." A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

separator.png

Uzdravenie

Čoho všetkého sa bojíme. A mnohé si spôsobujeme sami. Vyoperovali mu časť pľúc, rakovinový nádor, stone cíti bolesť v hrudi a predsa i napriek zákazu lekárov si zapáli svoju cigretu. Poznáme aj iné prípady, kedy iní svojou neopatrnosťou spôsobia sebe aj druhým chorobu, utrpenie či bolesť. 

Sv. Marek opisuje uzdravenie Šimonovej svokry, ktorá ležala v horúčke. Ježiš „pristúpil k nej chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona im poslúžila..." (Mk 1,31). Opis je jednoduchý. Bola sobota. Ježiš v kafarnaumskéj synagóge uzdravil posadnutého. Keď odchádzal zo synagogy, zastaví sa v dome svokry Šimona, ktorá bývala len niekoľko metrov od synagógy. Marek opisuje Ježiša, ktorý je skutočne Pánom nad sobotou. Jednoducho a bez slova ju chytí za ruku a zdvihne. Žiadna správa o ďakovaní, radosti, ale evanjelista hovorí: „Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala" (Mk 1,31). Ježišove správanie, jeho moc liečiť a uzdravovať ľudské telá, poukazuje aj na inú moc a iné uzdrvenia, keď evanjelista sv. Marek napísal v závere opisu tejto udalosti: Ježiš „chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov" (Mk 1,39).

Aj keď Ježiš nespomína Jóba. Jób je muž spravodlivý. Chorobu si nezapríčinil sám, ale aby Boh diablovi dokázal vernosť Jóba. Jób nevie, prečo toto všetko sa udialo. Písmo na viacerých miestach hovorí o podobných nešťastiach, ktoré postihli ľudí za ich hriechy. Možno sa stretnúť pri chorobe a utrpení s mnohými otázkami. Napríklad aj s takou, že kde sa berie utrpenie, ktoré si nik nezavinil hriechom? Možno hovoriť aj o utrpení, ktoré nepochádza od človeka? Na svete sa odohrá mnoho prírodných katastrof, ako sú povodne, zemetrasenie, silné mrazy, sucho a podobne. Tie prinášajú mnoho utrpenia, bolesti a sĺz. Teda, kto za ne nesie zodpovednosť? Vo svetle učenia, ktoré Cirkev predkladá, môže človek mnohé pochopiť a následne i prijať.

Jana žila ani vo hviezdach, hoci priateľky z kancelárie jej dohovárali, krútili hlavou nad jej počínaním. Zamilovala sa do kolegu. Nevidela, že ju podvádza. Neuvedomovala si, že je to podvodník v láske. Až keď mu raz povedala: „Čakáme dieťa!" A on:„To nie je moje! Dnes je slobodná matka?

Vidíme, že svet nám často nedá vyčerpávajúcu odpoveď na utrpenie. Čo svet nemôže dať, to nám dáva Ježiš, viera, tomu nás učí Cirkev. My vieme, že naša vlasť je v nebesiach. Amen.

YouTube | Gloria.tv