Meditácia na 16.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1,40-45

separator.png

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť." Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!" Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo." Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

separator.png

Malomocenstvo - hriech.
Žijeme pre večný život.

Niekoľko informačných štatistík. V Latinskej Amerike bolo v r. 1970 evidovaných 7 500 malomocných. V r. 1982 to bolo 279 000. Na celom svete je 10 miliónov malomocných. Microbacterium leprae sa prispôsobilo používaným liekom. Približne 130 000 obyvateľov Indonézie trpí malomocenstvom. Táto ostrovná krajina je počtom ochorení na lepru na štvrtom mieste na svete za Indiou (1,67 milióna), Brazíliou (283 000) a Bangladéšom (136 000). Indonézia patrí medzi krajiny s najpočetnejším obyvateľstvom (195 mil. obyvateľov).

Zaujali vás tieto štatistiky? Keby som bol na vašom mieste, neviem, či by som dokázal zopakovať spomenuté čísla. Latinská Amerika i Indonézia sú ďaleko. Aj keď ako ľudia a kresťania máme byť solidárni s trpiacimi. Často sa stretávam s obsahom príslovia: „Košeľa bližšia ako kabát." Čiže naše problémy, ťažkosti sa nás viac dotýkajú. A čo malomocenstvo? Stačí, aby sme skonštatovali, že na Slovensku malomocných niet? A práve preto, že aj keď evanjelium hovorí o malomocenstve, pripomeňme si, že malomocenstvo v evanjeliu pripomína hriech. A hriech sa nás nedotýka?

Ježiš každému z nás hovorí: „Chcem, buď čistý" (Mk 1,41)!

Pri lôžku chorého sa často snažíme vžiť do ich situácie. Je to často ťažké. Chorému pomôcť, je veľká snaha tých z jeho okolia, ktorí ho majú radi. Malomocný si uvedomil svoju situáciu. Mojžišov zákon bol nekompromisný a pritom pre spoločnosť potrebný. Choroba malomocenstvo bola nákazlivá. Nečudujeme sa, že keď počul o Ježišovi, že robí divy a znamenia, že ho na kolenách prosí: „Ak chceš, môžeš ma očistiť" (Mk 1,40). Život malomocného dá sa vyjadriť slovami, že žil na periférií, okraji života spoločenského, rodinného, náboženského... Spoločnosť ho vyvrhla pre jeho chorobu. Evanjelium nehovorí, čo bolo príčinou jeho choroby. O malomocnom vieme, že žil bez nádeje, že sa môže vyliečiť. Žil v stave čakania, že tohto hrozného stavu ho môže vyslobodiť jedine smrť. A tu prichádza Ježiš. Počuje o ňom, že je zázračný lekár. Malomocný má zrazu nádej. Marek evanjelista napísal len jednu vetu chorého, ktorou sa obracia na Ježiša. Veta hovorí o všetkom. O vnútornom stave chorého i vonkajšom dopade choroby. Hovorí však aj o nádeji, ale aj o pokore ktorou sa obracia chorý na Ježiša. Výsledok stretnutia chorého z Ježišom? Marek evanjelista poznamenáva: „Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý" (Mk 1,42).

Chorobou malomocenstva je možno prirovnať stav duše po hriechu, s tým, že jedná sa najprv o vnútro človeka, nepostrehnuteľné ľudským zmyslom. Amen.

YouTube | Gloria.tv