Meditácia na 20.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období | Mk 2,18-22

separator.png

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov."

separator.png
Príprava na pôst
Nepodceňme tohoročný pôstny čas..

Je ďaleko od pôstnej doby. Čo tak už dnes sa začať pripravovať na pôstne obdobie? Pýtajme sa sami seba, v rámci tejto prípravy, či sme pochopili pravý zmysel pôstu? Ako sa však môže stať zrieknutie sa jedla prejavom kresťanskej lásky? Odpoveď na túto otázku a iné, ako pochopiť významu pôstu, pôstnej praxe, pôstneho obdobia, vysvetľuje Ježiš otázkou: „Vari sa môžu svadobčania postiť, kým je ženích s nimi" (Mk 2,19)?

Čítame, ako Ježiš uzdravoval chorých, posilňoval slabých a potešoval trpiacich. No ako sa to všetko začalo? V mnohých prípadoch títo ľudia vyhľadali Ježiša, alebo vyhľadal ho niekto v mene chorého či trpiaceho. Reči o Ježišovej moci a zázrakoch im stačili k tomu, aby za ním išli. Ježiš rozpráva o naplnení starých nádob novým vínom. Nové víno je Duch Svätý, ktorého chce na nás z lásky vylievať, aby nás uzdravil, posilnil a obnovil. Ježiš sa nám však nebude vnucovať. Chce, aby sme sa k nemu obrátili a pozvali ho k sebe. A to znamená byť novou nádobou. Čaká, kým odložíme všetko "staré", čo nás od neho odlučuje, aby sme mohli prijať to "nové".

Má to však jeden háčik. Ak chceme zakúsiť Ježišovu prítomnosť, musíme sa zmeniť. Potrebujeme si vyčleniť pre neho určitý čas. Musíme sa vzdať zlozvykov, ktoré nás od neho vzďaľujú. No aj tak nikdy nemáme istotu, či potrebnú zmenu dokážeme uskutočniť sami. Avšak radostná zvesť, evanjelium hovorí, že Ježiš nám nielen pomôže na tejto ceste, ale naše malé snaženia prijme a stonásobne ich požehná. Niekedy nás zmení bez toho, aby sme si to uvedomili; vykreše z nás osobnosť tak, ako brusič brúsi diamant, aby zažiaril a bol z neho pravý drahokam. Ježiš nám chce pomôcť, čaká však na chvíľu, keď sa k nemu obrátime. Očakáva aspoň malé úsilie z našej strany, aby sa prijatím nového vína nepotrhali staré nádoby. Naše rozhodnutie venovať sa modlitbe aspoň pätnásť minút denne môže byť vynikajúcim začiatkom.

Darujme Bohu chvíľu času a on nás požehná, uzdraví a pozdvihne, pretože sme sa niečoho vzdali. Prosme Ježiša, aby nám ukázal, čo môžeme urobiť pre to, aby sme sa mu priblížili. A potom ten malý krok urobme a prosme ho, aby konal. Veriaci ľudia majú často problém prijať rozdiely v štýle života iných ľudí zvlášť v náboženských otázkach. Niečo podobné môžeme nájsť vo výčitke farizejov, ktorú adresovali Ježišovi Kristovi: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia" (Mk 2,18)? Táto výčitka však nemala opodstatnenie. Amen.

YouTube | Gloria.tv