Meditácia na 27.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 3,22-30

N E P R E H L I A D N I T E   N O V I N K Y

lubomir_stancek_22.jpg

H R I E C H / Z l o

separator.png

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom" a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov." On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom." Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom."

separator.png

Diabol je realita. Učenie Pána Ježiša dokazuje existenciu diabla a jeho moci.

Videli ste človeka, ktorý mal na krku obrátený kríž? Možno niekomu ste videli na krku akoby malého človiečika čiernej farby v podobe kríža, alebo rovnoramenný kríž v kruhu. Videli ste niekde nastriekané číslo 666 alebo 777? Ak áno, na čo ste si pritom pomysleli? Na Diabla, Satana, Belzebula? Ak áno, nemýlili ste sa.

Dnes nie je problém si zapožičať CD s obsahom satanizmu. Sú hudobné skupiny, ktoré sa netaja, že ospevujú diabla, vzývajú satana, klaňajú sa mocnostiam zla. Kult satana sa drzo votrel na hudobnú scénu. Na jednej z platní je napísané: „A ty, úbohý blázon, ktorý držíš v rukách túto platňu, vedz, že si s ňou predal svoju dušu, lebo bude rýchlo uchvátená pekelným rytmom a diabolskou silou tejto hudby" (Nádej a riziká siekt a nových náboženských hnutí, Datapress Prešov 1995, s.15).

Chlapec povie katechétke, že je satanista. Keď sa ho spýta, čo to je, vie povedať len to, že nenávidí Boha a každý deň musí spraviť aspoň jeden zlý skutok. Pri slove diabol, čert a podobných názvoch, by sme sa nemali smiať. Toto nie sú rozprávkové bytia. Diabol je realita. Diabol aj dnes má svojich otrokov, sluhov. Ježiš v dnešnom evanjeliu je upodozrievaný: „Je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov" (Mk 3,22).

Evanjelium rozpráva o ťažkej zrážke Pána Ježiša s jeho skutočnými protivníkmi. Títo totiž prevracajú jeho spásonosné učenie na pravý opak. Ich výčitka je zameraná na to, že Ježiš drží s diablom, že on sám že je posadnutý a pôsobí z diablovej moci. Strašnejšia a hroznejšia už výčitka nepriateľov proti Ježišovi ani nemohla byť. Ježiš prišiel s pokušiteľom viackrát do styku. Keď sa pripravoval na vystúpenie, diabol ho na púšti pokúšal (por .Mt 4,1-11). Keď Pán Ježiš rozpráva podobenstvo o kúkoli povie: „Kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol" (Mt 13,38-39). A iné miesta. V podobenstve o dome "silného človeka" je odpoveď vyjadrená pochopiteľnou formou. Ježišova moc sa prejavuje konaním dobra a nie zla. Moc Ježiša je viditeľná najmä v uzdravovaní posadnutých. Tým Ježiš dokazuje, že jeho moc je nepomerne väčšia, ako moc Belzebula, pána všetkých zlých duchov. Je nemysliteľné, že by satan sám vpadol do svojho kráľovstva ako pustošiteľ. Ježišova logika je presvedčivá. Naša doba je skutočne pomýlená. 

Apoštol sv. Peter nás učí: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza... " (1 Pt 5,8). Amen.

YouTube | Gloria.tv