Meditácia na 31.01.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Piatok 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 4,26-34

separator.png

viac o HRIECHU sa môžete dozvedieť tu

separator.png

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva." A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky."
V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

separator.png

Realita dobra a zla. Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom.

Môžeme o sebe povedať, že sme dobrí alebo zlí ľudia? Jedni rozprávajú o človeku ako o dobrom a druhí ako o zlom - a je to ten istý človek. Prečo? V čom to je? Sv. Marek predstavuje „...semeno, ktoré človek hodí do zeme..." (Mk 4,26).

Ježiš poukazuje na Starozákonný žalm (por. 78,2) „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta" (Mt 13,35). Náš život je krátky na to, aby sme si ho pokazili a máme len jeden život, ktorý sa viac nebude opakovať a preto Ježišove slová sú pre nás poučením, aby sme sa správne zhostili reality dobra a zla, ktoré je vo svete a ktorému sa človek, obdarovaný rozumom a slobodnou vôľou, nevyhne.

Ježiš hovorí: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka" - teda on sám. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli" (Mt 13,37-39).

Ježiš nám pripomína, že sa máme mať vždy na pozore, máme bdieť, aby nás zlo neprekvapilo. Zlo, Diabol je z dopustenia Božieho. Človeku sa môže zdať, že zlo víťazí nad dobrom, že kúkoľ vyničí pšenicu. Opak je pravdou. Ježiš nás neučí rezignácii. Za vernosť Bohu v bojoch a zápasoch, ktoré musí človek prekonať v živote, Boh pripravil odmenu. Ježiš v podobenstvách jasne učí, že boj dobra a zla, keď vytrváme v konaní dobrá nebude nikomu na škodu, naopak, spomeňme si na "blahoslavenstvá".

Viac a viac mladých hľadá cestu vo svojom živote k duchovným hodnotám. A práve počas letných mesiacov najprv na tri dni, potom na týždeň a potom i na celý mesiac sú pozývaní na rôzne stretnutia - vraj s duchovným zameraním. Členovia týchto siekt, ako je Cirkev zjednotenia, ktorú založil San Mjung Muna, ktorého manželka cestuje svetom a pod rôznymi názvami, za pomoci svojich stúpencov, organizuje Fedráciu rodín za svetový mier, mýli a zavádza najmä mladých. Končí sa to nielen spoločným sobášom na štadiónoch. Rovnako u nás pôsobia stúpenci Sri Chinmoya v spojitosti s integrálnou jógou, teda spojenia duchovných cvičení s umeleckou tvorivosťou a športovými výkonmi. Krásny nový svet ponúka Oberto Airaudi a ezoterika. Pomocou hudby, spevu si získava stúpencov.

Aj keď Ježiš hovorí, že je potrebné s vytrhávaním kúkoľa počkať, nesmieme mlčať, nečinne čakať, keď vidíme, ako sekty ničia mladé životy. Rozlišujme dobro od zla. Amen.

separator.png

Aký je môj vzťah k Cirkvi? Poznám svoje povinnosti, záväzky a úlohy k Cirkvi?

Pýtal sa spolupracovník Ján, Jozefa: „Prosím ťa, koľko ti platí farár, že robíš údržbu na kostole? A koľko ti dáva, že svojím autom ťa vidím mu vybavovať veci okolo kostola či farského úradu?"Jozef odpovedá Jánovi:„Prepáč, asi ťa prekvapím svojou odpoveďou. Ja to nerobím pre kňaza a za peniaze, ja to robím pre moju Cirkev." Takýchto ľudí stretneme.

Podobenstvá Pána Ježiša o "klíčení zasiatého semena" a "horčičnom zrnku", skutočne poukazujú na „Božie Kráľovstvo" (Mk 4,26.30).
Podobenstvá Pán Ježiš berie z roľníckeho prostredia, ktoré sú ľahko pochopiteľné i dnešnému človeku. Podobenstvami poukazuje na vzrast Božieho kráľovstva. Roľník upravi zem a zaseje zrno. Hlavnú úlohu však nerobí on sám, a na to poukazuje podobenstvo. Boh nezávisle na tom, či človek „spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on o tom nevie" (Mk 4,27). Ježiš tak poukazuje na Božie kráľovstvo, ktoré sa riadi vlastnými pravdami, čo nie je ovocím techniky. Božie kráľovstvo má tak v spoločnosti, a tak isto u každého človeka, obdobie klíčenia, rastu, dozrievania i zberu. Často si to človek a ani spoločnosť neuvedomuje. Boh má svoje spôsoby na realizovanie svojich plánov. Druhým podobenstvom o "horčičnom zrniečku", Ježiš chce zdôrazniť, že to čo sa človeku zdá malé, nepatrné, keď vyrastie, prerastá všetko to, čo človek sám chcel spraviť.

Pravda, ktorá je ukrytá v týchto podobenstvách, nám je dôkazom viery. Po dvoch tisícročiach máme dôkazy Ježišovej starostlivosti o Cirkev. Naša viera by mala byť väčšia ako u prvých kresťanov. Podobenstvami obracia na nás Ježiš. Svojím životom máme dať odpoveď na slová Pána Ježiša. Ježiš si praje od každého z nás odpoveď na jeho slová. Odpoveďou je áno i nie. Prijatie jeho učenia i odmietnutie jeho učenia. Boh nikdy zo správania človeka nerezignuje, hoci by človek stál nad svojou priepasťou. Boh neopúšťa človeka. Boh čaká, že ho človek príjme ako svojho Pána a Boha. Sloboda a rozum - čím Boh človeka obdaroval, keď ho stvoril na svoj obraz, pokiaľ človek žije, môžu človeku získať Božie kráľovstvo. To nás zaväzuje.

Potrebné je si uvedomiť, že Cirkev nám sprostredkúva pravdy, ktoré máme vo svojom živote plniť. Našou povinnosťou je urobiť, čo žiada od nás Boh. Zrno viery máme prijať. To znamená - umožniť, aby v nás v našom živote Božie slovo mohlo rásť. Boh sa sám postará o rast našej viery. My sme povinní zachovať všetko, čo nám je prikázané. Nevieme ani dňa a ani hodiny svojej smrti. Máme byť vždy pripravení, pretože nevieme svoj deň žatvy. Každé zrno má inú dĺžku svojej vegetácie. Boh od nás nechce nič nad naše sily. Sme povinní zriekať sa každého zla, hriechu. S každým z nás má Boh na zemi svoj plán. Je našou povinnosťou tento plán uskutočniť. Boh nám dal Cirkev, ktorá nás učí, vedie k cieľu, do Božieho kráľovstva. Vieme, že na tejto ceste je mnoho ťažkostí a prekážok. Amen.

YouTube | Gloria.tv