Meditácia na 17.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8,11-13

separator.png

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane." Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

separator.png

Zázrak

Nie je divné, že Pán Ježiš si v duchu vzdychol... Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel. Ako mohli od neho žiadať znamenie tí, ktorí pred chvíľou boli svedkami zázračného rozmnoženia chleba, a vôbec, mohli obdivovať toľko neobyčajných uzdravení. Podľa ich očakávaní Mesiáš sa však mal pochváliť nejakým efektnejším, výstavnejším činom, nejakým astronomickým kúskom; ale Pán Ježiš nedovolil, aby ho postavili na úroveň kúzelníka.

Aj dnes si niektorí myslia, že by sa zišli nejaké zázraky, ktoré by oslnili a presvedčili ateistov.

Ale, po prvé - určite by nepresvedčili, pretože dnešný človek by ich nevedel vysvetliť racionálnym spôsobom.

Po druhé - stávajú sa aj dnes napr. uzdravenia, ktoré lekári nevedia vysvetliť prirodzenými príčinami; mali sme množstvo takých neobyčajných uzdravení počas kongresov Obnovy v Duchu Svätom (napr. v máji 1993 v Čenstochovej, Varšave, Kielcach a Lubline), o ktorých vo všeobecnosti spoločnosť ani nevie, pretože naši publicisti sa vôbec nezaujímali o tieto fenomény.

A po tretie -  ak zázrak rozumieme ako jav proti prírode či nad prírodou, tak predsa príroda - to nie sú len ochrnuté telá, polámané ruky a nohy, ale aj ochrnuté duše, porazené svedomia, polámané srdcia; a koľko takýchto uzdravení, osvietení, obrátení sa odohráva počas exercícií, misií alebo navštívenia obrazu z Jasnej hory! Tieto znamenia sú schopné presvedčiť ľudí dobrej vôle, hoci pre iných nie sú to žiadne znamenia.

A či sviatosti Ježiša Krista nie sú siedmimi znameniami čo najzázračnejšími - lenže zovšednenými? A či Sviatosť oltárna - Eucharistia nie je spomedzi nich najzázračnejším znamením? Amen.

YouTube | Gloria.tv