Meditácia na 19.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8,22-26

separator.png

Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?" Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili." Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!"

separator.png

Nebuďme slepcami. Slepoda je v nás i okolí.

Nemôžeme byť slepcami, ktorí svojou nemúdrosťou privedú svojich zverencov do klamstva, omylu - do jamy. Pozrime sa do histórie, koľko pomýlených ľudí v nej žilo, ktorí boli presvedčení o svojej súkromnej pravde a pritom žili v tme klamstva. Stačí spomenúť mená ako Napoleon, Hitler, Stalin a mnohí iní.

Ježiš hovorí uzdravenému: „Do dediny nevchádzaj" (Mk 8,26).

Aj v dnešnej dobe musíme byť veľmi pozorní na mnohé ideológie, musíme sa učiť rozoznávať pravdu od falošnej pravdy, od súkromných názorov, ktoré sa nám však tak pravdivo a vierohodne podávajú, akoby to bola absolútna pravda. Stačí pozrieť dnes na moc médií, ktoré aj domnienku, pravdepodobnosť a rôzne nepreskúmané prúdy myslenia podávajú ako životnú cestu pre každého „normálneho" človeka a ak sa tohoto vzoru nedržíme sme považovaní za prinajlepšom zvláštnych.

Ak dnes ste proti potratom - ste nemoderní, ak ste za čistotu pred manželstvom - ste nemoderní, ak ste za prirodzenú rodinu - ste diskriminační atď. Sme skutočne obklopení toľkými „ponukami" rôznych právd a učení. /Tu možno spomenúť a rozobrať aj aké problémy dneška vidí pápež ako sú prehnaný subjektivizmus, praktický materializmus, náboženská indiferentnosť, konzumizmus, hedonizmus a sekularizmus./

V histórii a aj dnes, popri všetkých učeniach, jedno vyniká. Toto učenie dáva odpovede na rôzne otázky človeka, toto učenie robí človeka slobodným. Toto učenie by nikdy nepripustilo akúkoľvek nenávisť. Nechce strach svojich nasledovníkov, ale ich radosť. Nechce ich nechať v tme neznalosti, ale učiť Pravde. Je to kresťanstvo. Je to učenie vteleného Slova, učenie samého Božieho Syna, Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, odhaliť nám pravdu o Bohu a aj o nás samých, ako to hovorí aj blahoslavený Ján Pavol II. vo svojej prvej encyklike Redemptor hominis. Učenie Ježiša Krista nám zachovali apoštoli a dodnes ho máme vo Svätom Písme.

Všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom máme zodpovednosť za výchovu našich detí, ale tiež máme zodpovednosť aj za nás samých, aby sme nepadli do jamy. Poznáme my tento prameň poznania, prameň Pravdy? Čítame Sväté Písmo? Kde inde, ak nie práve tam môžeme nájsť odpovede na naše otázky a konfrontovať ponuky rôznych právd zo sveta. Tu sa nám rozväzujú oči, aby sme ako slepí nepriviedli ostatných k slepote. Počuli sme, koľko zla vo svete urobilo klamstvo, otcom lži je sám diabol, on je aj otcom týchto omylov a bolestí. My sme však deti svetla, my máme lampu, ktorá nám osvetľuje naše cesty. Amen.

YouTube | Gloria.tv