Meditácia na 21.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8,34-9,1

separator.png

Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi." A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou."

separator.png
Vedieť prijať kríž.

Rozpráva jedná poviedka, že jeden človek sa chcel za každú cenu pozbaviť svojho tieňa. Najlepšou metódou sa mu zdal útek. Tieň bol však za ním stále, nech bežal akokoľvek rýchlo. Nakoniec človek padá vyčerpaný na zem a zomiera. V závere poviedky je poučenie, že stačilo stať si do tieňa a vlastný tieň by sa stratil.

Filozof Seneca bol pohanom a ten učil svojich žiakov : „Ak nevieš, do akého prístavu smeruješ, žiadny vietor nebude pre teba šťastný."

My kresťania si uvedomujeme, význam, potrebu a hodnotu kríža pre našu spásu. Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 16,24-25). Pán Ježiš na ceste do Jeruzalema začína pripravovať svojich učeníkov na chvíľu, pre ktorú prišiel na svet. Prvý krát hovorí o svojom utrpení, ktoré podstúpi v Jeruzaleme pod vedením starších, veľkňazov a zákonníkov. Ježiš vie, že v Jeruzaleme ho čaká mučenie a smrť. Ale smrťou sa jeho poslanie na zemi neskončí. Učeníkom hovorí, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Apoštli nerozumeli v tej chvíli, čo Ježiš hovorí o zmŕtvychvstaní. Utrpenie a smrť si vedeli predstaviť a to celkom dobre. Iste apoštoli nemali správnu predstavu o poslaní Pána Ježiša. V Ježišovi Peter vidí Mesiáša. Predsa, keď sa Ježiš pýtal, za koho ho považujú oni, apoštoli, Peter povedal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha"(Mt 16,16).

A Mesiáš by mal zomrieť skôr ako by sa podľa ních splnili ich predstavy o predpovedanom Mesiášovi? Ťažko sa teda diviť správaniu Petra, že berie stranou Ježiša a dohovára mu: „Pane! To sa ti nesmie stať" (Mt 16, 24). Čo takého zlého povedal Peter, môže sa niekto pýtať, keď mu Ježiš povie: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské" (Mt 16,23)! Toto Ježiš hovorí Petrovi, ktorého pochválil, keď vyznal za koho ho pokladá. Ježiš nazve Petra "satanom". Nečudujeme sa Ježišovi, pretože Peter zmýšľa ešte stále len v intenciách aktuálnych pre ich domu. Mesiáš mal národ vyslobodiť spod jarma nenávidených Rimanov. Očakávané a predpovedané kráľovstvo Mesiáša chápali len pozemsky a nerozumeli, že Mesiáš, Ježiš prišiel pre niečo oveľa viac. Prišiel spasiť a vykúpiť všetkých ľudí, všetkých čias, národov... a umožniť všetkým ľuďom účasť na večnom kráľovstve.

Kto ide proti vôli Božej, je nepriateľ Boha. Diabol svojou neposlušnosťou a každý človek svojím hriechom sa stavia proti Bohu. Kto neprijíma vôľu Boha, je nepriateľ Boha. Peter odrádza Ježiša od plánov Boha a preto je tak tvrdo pokarhaný Ježišom. Peter sa chcel postaviť proti plánu Boha. Amen.

YouTube | Gloria.tv