Meditácia na 02.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

8. nedeľa v Cezročnom období - Siedmy príkaz Desatora.

separator.png

         
         NEPREHLIADNITE NOVINKY

herbar_myslienok_l._stanceka8.jpg

separator.png

 

Správne mať, vlastniť... Nevlastním niečo ukradnuté

Pán farár nachytá Janka na strome, ako mu kradne čerešne a hovorí: „Teraz pôjdem k vám domov a všetko požalujem otcovi." A Janko na to: „Nemusíte ísť domov, oco je na vedľajšom strome."

V tomto krátkom úsmevnom dialógu je obsiahnutá jedna veľká pravda: aký otec, taký syn. Ak je otec zlodej, nech nečaká, že jeho syn bude poctivý podnikateľ. Boh nám radí, ako sa vyhnúť takémuto trapasu na strome, hovorí: „Nepokradneš!" (Ex 20 15; Dt 5,19; Mt 19,18).

Celé Slovensko nadáva na to, ako sa kradlo, ako sa kradne a ako sa bude kradnúť. Ukradnúť sa dá dnes všetko, počnúc peniazmi, cez myšlienky, čas, vzdelanie až po ľudskú dôstojnosť. V čom má tento hriech svoj koreň. Rozmýšľajme. Človek, ktorý kradne, si za každú cenu prisvojí niečo, čo mu nepatrí. Chce to. Túži po tom. A je mu jedno, že na to nemá, on to chce. Je tým posadnutý. Čiže kameňom úrazu je chamtivosť, túžba mať. Človek, ktorý kradne chce mať. Žije pre vlastníctvo. Zlodej je človek, ktorý nemá na to, čo chce. Je to človek netrpezlivý a lenivý a navyše veľký egoista. Lebo zlodej nemyslí na obeť, ktorú okradne, či jej tá vec nebude chýbať, ako bez nej bude žiť... Tieto myšlienky mu v živote hlavou nepreleteli a ak, tak ich potlačil. Zlodej je človek, ktorý myslí len na seba. Čo na to hovorí Boh? „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je vaše?" (Lk 16,10-12) Ježiš tu naráža na spoľahlivosť. Ak si vekom dospelý, mal by si byť aj charakterom dospelý, a k tomu patrí spoľahlivosť. V knihe Levitikus Boh hovorí: „Nekradnite, neluhajte a neklamte jeden druhého" (Lv 19,11). Tu vidíme, že ak začne človek kradnúť, nezostane to len pri tomto jednom hriechu. Naň sa nabalia ďalšie a ďalšie: klamstvo, pretvárka... a nie zriedka končia lúpeže aj vraždou. Prorok Zachariáš hovorí: „Lebo každý zlodej.... bude odstránený..." (Zach 5,3) a sv. apoštol Pavol píše v liste Korinťanom: „...ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva" (1 Kor 6,10). Počujete? Zlodeji a chamtivci nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Tí, ktorí by chceli ukradnúť pre seba aj celý svet, len aby sa mohli utápať v hmote, tí to skutočné bohatstvo nedostanú. Zostanú bez odmeny.

Vyššie som spomenul, že ukradnúť sa dá čokoľvek. Muž, ktorý znásilní ženu, ukradol jej dôstojnosť. Chlapec, ktorý sexuálne žije s dievčaťom pred tým, ako uzavrú sviatostné manželstvo, kradne toto dievča jej rodičom a Bohu, pretože oni mu ho nezverili, nedali. To dievča mu nepatrí. Nemá na ňu nárok. A to platí aj opačne - vo vzťahu toho dievčaťa ku chlapcovi. Myslíš si, že je to pritiahnuté za vlasy? Nie, to je realita. Ak si za úplatok kúpiš titul, tak si ho ukradol atď. Keď má človek veľa, chce mať ešte viac. S jedlom rastie chuť. Pred pár rokmi skončila doba, kedy sa snáď viac kradlo, ako kupovalo. A ešte sa to komentovalo „múdrosťami" typu: „Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu." Prosím vás, čo je to za hlúposť? A do tejto skupiny patrí aj veľa kresťanov. Nenamýšľajme si, že nás sa tento hriech netýka. Koľkí z nás si z práce čo - to zobrali domov, ospravedlňujúc si tento skutok slovami: „Toto je aj tak navyše, toto by sa vyhodilo a je to maličkosť a tamto som si ušetril." Urobil by si to, keby nad tebou stál tvoj vedúci? Buď k sebe úprimný. Pri krádeži je druhoradé to, čo si ukradol, Boh pozerá v prvom rade na tvoje srdce. Či bolo schopné privlastniť si niečo, čo mu nepatrilo, nech už to bolo čokoľvek. Samozrejme, nie je krádež ako krádež. Keď ukradneš osemdesiatročnej chudobnej dôchodkyni sto eur a milionárovi sto eur, vina je v oboch prípadoch diametrálne odlišná, ale fakt je ten, že si bol schopný kradnúť. Ide o princíp - privlastnil si to, čo ti nepatrí.

Ale čo nič nestojí, za nič nestojí. Ak chceš v život niečo mať, tak si na to zarob, pousiluj sa, buď trpezlivý, aj keď so zárobkami je to bieda, ale jednoducho, kým na to nemáš, nezníž sa k tomu, že si to ukradneš. Azda neveríš, že Boh ti dá, za čím tvoje srdce túži, pokiaľ ti to bude slúžiť na dobré, nie na zlé? (porov.: Ž 20,5;37,4) Neveríš, že Boh sa o teba postará? Maj svoju dôstojnosť, tak pred Bohom, ako aj pred ľuďmi. Zriekaj sa túžby po tom, čo nikdy nemôže byť tvoje, aby ťa táto nezriadená túžba nepriviedla k hriechu. Uvedom si, že hodnota tvojej osoby a tvojho života nezávisí od toho, čo máš, čo vlastníš, ale od toho, kto si. A ty si Boží syn, Božia dcéra, obmytý(á) Baránkovou krvou.

Minulý rok otvorili v nemenovanom veľkomeste prvý obchodný dom. Ale zopár psychológov využilo túto príležitosť na jeden test. Dohodli sa s vedením, že prvých pätnásť minúť od otvorenia bude v oddelení potravín všetko zadarmo a koľko si kto stihne za tých pätnásť minút nabrať do košíkov, tašiek..., toľko si môže odniesť so sebou. Páska bola prestrihnutá. Do oddelenia sa nahrnuli stovky ľudí. Viete si predstaviť, čo sa tam za tých pätnásť minút odohralo? To boli súboje na široké lakte, ľudia sa tam div nepošliapali, a táto davová psychóza prerástla až do konfliktov, kde tu sa strhla bitka... Za necelých pätnásť minút sa z ľudí stali zvery. Ako by si sa ty zachoval na ich mieste?

Nekradnúť je negatívny príkaz, to znamená, že nemáme niečo robiť, ale Ježiš nás vyzýva, aby sme robili druhým to, čo chceme, aby oni robili nám. Preto, nielen že nekradnime, ale buďme štedrí a rozdávajme dobrodenia, ktoré máme od Boha. Amen.

YouTube | Gloria.tv