Meditácia na 07.03.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Piatok po popolcovej strede | Mt 9,14-15

separator.png

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť."

separator.png

Pôst nie je čas smútku

Jedna trieda vlani zozbierala 100 eur tak, že sa zriekali sladkosti a venovali peniaze ústavu mentálne postihnutých deti, ich rovesníkom. Neprejavovali smútok navonok. Naopak, boli svojím správaním šťastní. Rodina obmedzila cez pôstny čas sledovanie televízie len na správy, a na konci pôstu všetci konštatovali, že to bol najkrajší pôst. Mali čas na rozhovory, hru, spoločnú modlitbu.

Príde čas, hovorí Ježiš farizejom i nám, „...prídu však dni..." (Mt 9,15).
Ježiš všetko čo povedal, učil, presvedčil, že je Boží Syn. Ježiš je Syn Boží, a preto prišiel na svet, aby ľudí vykúpil a spasil. Pripomeňme si napríklad - udalosť z hory sa udiala na ceste do Jeruzalema, keď len Ježiš vedel, čo ho čaká, hoci to aj povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí" (Mt 17,22). Ježiš pripravuje učeníkov na udalosti, ktoré budú nasledovať. To nie je všetko. Ježiš si pripravuje učeníkov aj na to, že keď sa to všetko stane, aby nezabudli, čo im povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mt 8,34).

V pôste je možné začať s realizáciou nového života. Na svete je o jedného fajčiara menej. Ján to skúsil cez pôst vez cigarety a už rok nefajčí. Vo farnosti sa zvýšil počet detí a mužov v kostole. Áno, začali akciou v kostole, ktorá bude zhodnotená po Veľkej noci. Viacerí odvtedy pokračujú pravidelne aj v robotné dni účasťou na svätej omši. Ježiš má radosť ako ženích z každého z nás. Nesme si teda verne svoje kríže.

Ivana je dievča, ktoré dnes obdivujú viaceré priateľky i chlapci. Prečo? Zriekla sa na pôst sladkosti, večere, začala pravidelne cvičiť. Po pôste videla zmenu na sebe i na svojom vnútri. Stala sa príjemnejšou, vľúdnejšou, a tak sa rozhodla pokračovať. Je z nej krásna štíhla slečna, ktorá zmenila aj vyjadrovanie a správanie. Vlado pred piatimi rokmi začal v pôstne čítať Sväté Písmo. Kto z nás môže povedať ako on: Mám ho prečítané celé, Starý i Nový zákon...? Dnes vie z Písma vhodne aj zacitovať. Jeho život je poznačený Písmom. Nepôjde do seminára, ale nejedno dievča si ho už všíma. Je fér, četný, taktný, spoločenský a najmä on cíti, že našiel to, čo dáva silu do života, Boha.

Zmien je viac. Nie je to aj naša? Pamätajme, že je čas aj pre nás... V čom a s akým úmyslom vstúpiť do pôstneho obdobia? Že nie sme zbabelci, slabosi, je správne. Dnešný svet potrebuje uvedomelých a svätých kresťanov. Je správne, že neostaneme len pri pôstnych piesňach a už vonkoncom len dnes. Pretože to by nebolo ono voči Bohu, Cirkvi, farnosti ani voči sebe. Sú výzvou slová piesne: „Kriste, pre to umučenie, daj nám svätej viery prameň, zachovaj nás, Kriste! Amen" (JKS 121.4). Amen.

YouTube | Gloria.tv