Meditácia na 15.03.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Sobota po 1. pôstnej nedeli | Mt 5,43-48

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.` Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec."

separator.png

Dokonalosť.

Dokonalosť sa prejavuje všade. I v politike. Pokojamilovne si počínali veľké osobnosti. V Indií Gándhi, hoci nebol kresťan, ale učenie Krista mu nebolo neznáme. Aj Martin Luther King, černošský kazateľ v USA. Obaja však zomreli výstrelom vraha. Milovali svojich nepriateľov, ale ich nenávideli.

Pán Ježiš ku nám hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" (Mt 5,48).

Príkaz lásky k blížnemu je ozdobou každého človeka. Ježiš ku nám hovorí známe slová: „Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé" (Mt 5,39). V knihe Levitikus čítame príkaz, ktorý dostal národ od Boha cez Mojžiša: „...oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu" (21,24) a v knihe Levitikus: „...zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub..." (24,20).

Tieto slová sa zhodujú s najstarším zákonom na svete pod názvom Lex Talionis, ktorý bol v zákonníku Hammurabiho, ktorý panoval v Babylone od r. 2285 do 2242 pred Kristom. Zmyslom tohto zákona je, že spôsobená krivda inému musí sa odčiniť takou istou krivdou. Tento zákon sa dostal aj do Starého zákona. Tento zákon bol však už prínosom. Teda až nie tak krvilačný, ale môžeme ho hodnotiť ako začiatok milosrdenstva. Dovtedy totiž platila krvná pomsta. Chápeme, že to bola charakteristická črta primitívnej kmeňovej spoločnosti. Zákon potláča pomstu celého kmeňa. Ak niekto z iného kmeňa zabil, tak kmeň prisahal pomstu všetkým členom vrahovho kmeňa. A tu je pokrok. Zákon odplaty obmedzoval pomstu, lebo len ten mal byť potrestaný, kto sa dopustil vraždy a nie celý kmeň.

Proti tomuto zákonu sa postavil Ježiš, keď povedal: „Neodporujte zlému" (Mt 5,39). Príkaz treba vysvetliť. Neznamená to, že sa nemáme brániť pred fyzickým alebo mravným násilím. Na to Ježiš nemyslí. Pasivita voči násiliu by viedla k nezmyselným uzáverom, ktoré sa nezhodujú s Božou múdrosťou. Veriaci môže a má podľa Krista bojovať proti okupantom štátu, zlodejom svojho majetku, proti násiliu a podobne. Kresťan uznáva väznice, armádu, políciu, aby sa udržal pokoj, zamedzilo násiliu... Človek pred Bohom musí mať zodpovednosť za zverené veci.

Ježiš však poukazuje na niektoré osobné práva, ktorých sa človek môže zrieknuť v prospech vyšších hodnôt. Evanjeliá rozprávajú, že Pán Ježiš sa nesprával celkom pasívne voči zlu. Vieme, že uzdravoval, vyhnal z chrámu peňazomencov, obhajoval apoštolov proti lživým obvineniam, a keď ho sluha udrel pýtal sa: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ" (Jn 18,23)?

Necítime vypovedať prosbu? Pane, urob nás nástrojom pokoja...? Ak áno, naučme sa modlitbu, ktorou si budeme vyprosovať pokoj duše, silu odolávať hriechu, pokoj pre svoje povinnosti... Amen.

YT | GTV