Meditácia na 20.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli | Lk 16,19-31

separator.png

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!` No Abrahám povedal‚ Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik čo ako by chcel nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.` Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.` Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.` Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.` Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.`"

separator.png

Bohatstvo a chudoba. Majme záujem jeden o druhého.

Život prezrádza, kto sme, aký máme zmysel života a ako sa pripravujeme na večnosť. Tá začína dnes. Ježiš nás chce formovať. Sme slobodní lúdia. Rada nad zlato? „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal" (Lk 16,31).

Toto známe podobenstvo o bohatom človeku a žobrákovi menom Lazár zaznačil len evanjelista sv. Lukáš. "Boh pomáha". Tak meno vysvetľuje všetko a charakterizuje žobráka. Dôležitá je poznámka o psoch. V Písme, a dnes ešte aj v Islame, sa pes chápe ako nečisté zviera a preto sa psom pohŕdalo. Nešťastie žobráka evanjelista zvýrazňuje aj tým, že nevládal od seba odohnať tieto nečisté zvieratá, ba čo viac, tieto zvieratá, keď mu lízali vredy, spôsobovali mu úľavu. Tohoto človeka si nevšíma iný syn Abraháma, brat Lazara, boháč.

Je zaujímavé, že v podobenstve sa nevyslovuje boháčovo meno, len spomínajú šaty a jedlo, čo sa chápalo ako znamenie bohatstva. Podľa Semitov, Boh určil, kto bude bohatý a kto chudobný. A v tomto podobenstve Ježiš rieši problém bohatstva a chudoby - vo vzťahu k večnému životu. Farizeji učili, že bohatstvo je výrazom zvláštnej priazne Boha a Božieho milosrdenstva. Ježiš poukazuje, že zlým prístupom k bohatstvu vzniká nebezpečenstvo straty večného života. Týmto podobenstvom Pán Ježiš nezavrhuje bohatstvo, keď ho niekto má, neodsudzuje bohatých, ale poukazuje, na zlý prístup k bohatstvu, kedy môže človek prísť o večný život. Ježiš varuje bohatých, aby im bohactvo nezaslepilo oči, aby jeho nesprávnym užívaním, egoizmom, čo často sprevádza bohatstvo, človek neopovrhol Bohom, nezabudol na svoju dušu a tak sám sa neodsúdil na večný trest. Jednoducho Ježiš jasne formuluje učenie o vzťahu, aký má mať človek k materiálnym hodnotám. Kto dá prednosť čomukoľvek pred Bohom, sám sa vylučuje z Božieho kráľovstva a nik, ani Abrahám, nie je v stave veci zmeniť. Vyjadrujú to slová, ktoré sú odpoveďou na boháčovu prosbu, aby poslal Lazara do domu bratov, aby sa aspoň oni zachránili, Abrahám hovorí: „A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám" (Lk 16,26). Boháč trpí v plameni, trápi sa, pretože zabudol počúvať Mojžiša a Prorokov a neuveril ich slovám.

Podobenstvo je mementom, aby pre pozemské dobrá človek nezabudol na zmysel svojho života na zemi. Bohatstvo, peniaze,... vedú k tomu, že človek stráca úctu k svojmu telu. Predáva svoje telo, predáva svoju česť, svoje meno, zrádza svoju hrdosť, špiní, čo má byť sväté, zabíja sa pred narodením a tiež na objednávku vo dne i v noci a nepomôžu ochranky.

Kristus pripomína, čo od nás očakáva, žiada vo vzťahu k hmotným veciam, najmä k bohatstvu. Nezabudnime, že najkrajšie pomníky sú v ľudských srdciach, ktoré buduje láska, štedrosť, dobroprajnosť. Amen.

YouTube | Gloria.tv