Meditácia na 23.05.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15,12-17

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom."

separator.png

Priateľ. Priateľstvo s Bohom.

Anthony de Mello pod nadpisom "Káčatko" píše rozprávanie askétu Sufi Shamse Tabrizi o sebe: „Od detstva ma považovali za takého, s ktorým si nemožno dať rady. Asi mi nik nerozumel. Môj vlastný otec mi kedysi povedal: „Nie si až taký blázon, aby sme ťa zatvorili do blázninca, a nie si ani dosť vyrovnaný, aby sme ťa dali do kláštora. Neviem, čo s tebou urobiť." A ja som mu odpovedal: „Raz niekto vložil kačacie vajíčko pod sliepku. Keď káčatko prebilo škrupinku chodilo spolu s matkou kvočkou, až kym raz nedošli k rybníku. Káčatko si šlo priamo do vody a sliepka, prestrašene konkodákajúc zostala na brehu."

Veľkonočná doba nekončí. Každá nedeľa je spomienka na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, a teda týždeň čo týždeň, počas celého roka si uvedomujeme veľkosť lásky Krista, ktorého slová „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov" (Jn 15,13), sú živé a aktuálne aj pred i po sviatku nanebovstúpenia Pána.

Boh niektorým ľudí obdarúva vo Svätom písme čestným titulom - priateľ. Abrahám i Mojžiš sú priatelia Boha. Ježiš mal tiež priateľov. S láskou pozrel na mladého muža, ktorý mal veľa majetku. Ježiš mal priateľa Lazara, brata Marty a Márie a často sa v ich dome zastavil. Ján apoštol zo skromnosti o sebe v evanjeliu nepíše a predsa poznamenáva o sebe ako učeníkovi slovami: „...ten, ktorého Ježiš miloval" (Jn 13,23). Po poslednej večeri v Getsemanskej záhrade dokonca Ježiš oslovil zradcu Judáša: „Priateľu, načo si sem prišiel" (Mt 26,50). Evanjelium nám pripomína, že Ježiš priateľstvo spája s láskou. Ježiš jasne, zrozumiteľne hovorí o kritériách, ktoré sú nemeniteľné: „Ak budete zachovávať moje prikázania" (Jn 15,10). A akoby jedným dychom Ježiš hovorí, čo za túto vernosť čaká ľudí: „Ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske" (Jn 15,10).

Prečo človek potrebuje priateľstvo? Pretože až vo vzťahu s druhým človekom realizuje človek sám seba. Pokiaľ človek nespozná priateľa, akoby nebol sám sebou. Prečo Boh stvoril mužovi ženu? Adam cítil samotu.

Slovo „priateľ" zvýrazňuje blízkosť medzi ľuďmi. Slovo „priateľ" neobsahuje nič hriešne. Priateľstvo vzniká, keď spoznávame, že zmýšľame rovnako, že nás spájajú rovnaké hodnoty, máme tie isté kritéria, povieme, „Ty si ako ja". Človek s iným človekom ľahšie napreduje na ceste plnenia vôle Božej. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene, tam je aj Ježiš. Priateľstvo po dedičnom hriechu môže sa chápať aj negatívne, keď je v rozpore s vôľou Božou. Ježiš sa obracia na nás s výzvou. „Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom" (Jn 15,17).

Je krásne, užitočné, aby sme dnes pri pojme „priateľ" mysleli na svojich priateľov i pri dnešnej svätej omši. Modlitba, svätá omša, Eucharistia sú vkladom, požehnaním pre nás veriacich pre upevnenie priateľstiev. Amen.

YT | GTV | DM