Meditácia na 26.05.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 15,26-16,4a

Všetky Meditácie Ľubomíra Stančeka na rok 2013/2014 nájdete tu.
(treba kliknúť na konkrétny dátum).

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril."

separator.png

 Vydávať svedectvo

Čo znamená vydávať svedectvo? V čom mám ťažkosti s vydávaním svedectva a pred kým? Čo získavam vydávaním svedectva? Priamy účastním udalosti... má väčšiu váhu svedectva ako ten, kto vydáva svedectvo ale, že to počul, čítal... 

Ježiš povedal: „Ale aj vy vydávate svedectvo" (Jn 15,27). Podľa Ježiša máme zaujať úlohu jeho svedkov spolu s Duchom Svätým. Vydávať svedectvo má byť pre nás cťou. Ježiš svojim svedkom nesľubuje pozemské privilégia, priam naopak. Kresťan nesmie byť prekážkou niekomu v nasledovaní Krista. Tí, ktorí nám nevydávajú primerané svedectvo, nesúďme, neodsudzujme, ale budujme v sebe trpezlivosť, dôveru, pokoru, vytrvalosť a iné čnosti. Dajme sa posväcovať. Nech je naše svedectvo o Ježišovi. Čím viac od nás svet očakáva svedectvo, tým ochotnejšie, aj keď s obeťami konajme. Tak neopomenieme vydávať svedectvo malými, každodennými skutkami, slovami, správaním...

Ježiš čaká na našu odpoveď. Nemožno si pred Božím slovom zapchať uši, nedať odpoveď svojím životom. Boh hovorí ku nám cez hlas nášho svedomia, cez Cirkev, cez ľudí, veci, udalosti. Veľkonočná doba od každého z nás vyžaduje to isté. "Miluj, aby si uveril a uver, aby si miloval!" Počúvať Boha a odpovedať ako Boh žiada od nás v našom svedomí. Ježiš zomrel za naše hriechy. Uvedomujeme si význam a potrebu učiť sa počúvať Boha vo svojom svedomí a správne odpovedať nielen slovami, ale aj myšlienkami a skutkami. Dieťa nepočúva na slová rodičov, snáď reaguje na tretie, štvrté oslovenie. Ako miluje rodičov? Študent nepočúva učiteľa. Môže získať pochvalu? Keď šofér auta nepočúva chod motora svojho auta, môže si auto pokaziť. Športovec bežec sa neriadi výstrelom štartéra, môže sa postaviť na stupne víťazov? A keď na počúvaní v bežnom spoločenskom, športovom, kultúrnom živote záleží, v duchovnom živote by nemalo? Počúvať, aby som si spasil dušu. Počúvať a správne reagovať na kladené požiadavky. Počúvať to znamená pre nás: robiť všetko, aby sme vo svojom živote splnili, čo Boh od nás žiada. „Poď za mnou" (Jn 21,19)! Výzva Ježiša ku každému z nás. Výzva, ktorá nie je ohraničená časom priestorom, miestom, ľuďmi. Mať pravé svedomie.

V revue „L Éncyclopedie de la vie pratique" (Encyklopédia praktického života) uvádza, že priemerný človek za 70 rokov svojho života venuje: 8 rokov štúdiu a vzdelávaniu, 9 roky zábave, 3 roky hygiene tela, 6 rokov jedeniu, 5 rokov chôdzi, 11 rokov práci, 4 roky čítaniu, 24 rokov spánku a odpočinku. Máme v každom okamihu žiť s Ježišom. Amen.

YT | GTV | DM