Meditácia na 10.06.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5,13-16

separator.png
Kresťan soľou a svetlom. Život kresťana sleduje príklad Krista.

Položil vám už niekto otázku: "Prečo chodíš do kostola, prečo sa modlíš?"...a podobne. A ako bude znieť naša odpoveď pre nás samých? Na túto otázku mnohí odpovedajú aj slovami: "Potrebujem znova a znova nabrať svetla, soli do svojho života." Iní: "Cítim, že aj moje okolie právom odo mňa žiada vzor, príklad života a ja sa potrebujem posilniť, potrebujem svetlo, aby som viac videl a jasnejšie videl seba a okolie vo svetle Kristovom." Inými slovami - mnohí si uvedomujeme, že nie sme tu len pre seba, ale aj pre iných. Ježiš od nás žiada, aby sme boli soľou a svetlom svojim bratom a sestrám.

A práve nám, takto zmýšľajúcim, pripomína Ježiš: „Vy ste soľ zeme"... „Vy ste svetlo svata"... a slová: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca" (Mt 5,13.14.16). Pomerne v krátkej perikope evanjelia poukazuje Pán Ježiš podobenstvami, z ktorých každé sa obracia priamo na tých, čo uverili v Krista slovami: „vy ste". Takýmto spôsobom oznamuje ukrytú jasnú formu svojej vôle, čím sa majú jeho učeníci stať. A to preto, že majú splniť poslanie, ktorým ich Ježiš poveruje. Obrazy, na ktoré Ježiš poukazuje, sú zrozumiteľné. Soľ nemá poslanie len sama pre seba, ale sa použila na prípravu potravín, a rovnako ako slnko neslúži len sebe, ale osvetľuje stvorenia a ako mesto na návrší je preto vystavené, aby ho videli všetci. Poslaním všetkých troch je služba.

Ježiš je nielen učiteľ, ale aj náš vzor. On sám je soľ zeme. Bez neho svet by nemal tú príchuť večnosti. Bez neho svet by upadol a zanikol pod tlakom nemorálny tak ľahko, ako sa rýchlo pokazia potraviny bez soli. Soľ je jeho božská prirodzenosť. Jeho Duch, ktorý dostal svet vo chvíli jeho vtelenia a neskoršie vo chvíli zmŕtvychvstania. Sv. Bernard povedal: „Každá reč, ktorú počujem alebo čítam, je pre mňa bez chuti, ak nenachádzam v nej meno Ježiš."

Keď Ježiš učeníkom rozpráva, "vy ste soľ, svetlo, mesto na návrší", majú si uvedomovať, že oni - osvietení jeho slovom, sú povinní odovzdávať svetlo iným, podobne ako mesiac odráža svetlo slnka, keď nastala noc. V časoch Krista v Palestíne soľ bola pokladaná za veľké dobro. V mysli Ježišových súčasníkov soľ bola spojená s čistotou. Rimania hovorievali, že soľ je najčistejšia zo všetkých vecí na zemi, lebo pochádza z najčistejších vecí - z vody a slnka. Preto sa soľ odjakživa používala ako obetný dar Bohu. Tým je Ježišom nám povedané, že kresťan sa nemôže izolovať do seba. Kresťan má byt` prínosom všade. Svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike Christifideles laici hovorí, že kresťanov má zaujať miesto všade tam, kde to nie je v rozpore s jeho svedomím. Kresťan sa nesmie izolovať. Pre mnohých ľudí vo svete prestal byť život "chutný" a rovnako "jasný" a tiež "príjemný"; pretože na sebe a na iných, zažili sklamanie života. Amen.

YT | GTV | DM