Meditácia na 14.06.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5,33-37

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!` No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je ‚áno - áno`, ‚nie - nie`. Čo je navyše, pochádza od Zlého."

separator.png

Formovať svoje svedomie

Ako rôzne sa dokážeme - voči sebe navzájom, aj voči sebe samému, správať. Čo charakterizuje naše správanie? Podľa čoho ľudia poznajú každého z nás? Príslovie hovorí: „Vtáka poznáš po perí a človeka po reči."

Ježiš nám hovorí: „Ale vaša reč nech je „áno - áno," „nie - nie". Čo je navyše, pochádza od Zlého" Mt 5,37).

Ak  si človek správne uvedomuje slová; „Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha,..." (Mt 5,29-30), ďakuje Bohu a necíti, že Boh chce človeku zle. Je potrebné, venovať pozornosť výchove svedomia človeka. Nestačí, že sa človek naučí prikázania, ale je jeho povinnosťou, aby svoje počínanie konfrontoval s príkazmi. Ak človek dobre rozumie zmyslu jednotlivých príkazov a zmyslu ich celku, vtedy sa dostáva k ideálu života a Cirkev prijíma ako prostriedok na ceste života, ktorá mu pomáha, riadi ho, usmerňuje a vedie bezpečne cestou do večného života. V Písme nachádzame pravdu a usmernenie pre našu reč „.nech je „áno - áno," „nie - nie". Čo je navyše, pochádza od Zlého" (Mt 5,37).

Odporúča sa - prekontrolovať svoje svedomie. Tak hovoríme o večernom spytovaní svedomia - ako hygiena duše. Krátke spytovanie svedomia je na začiatku každej svätej omše. Cirkevný príkaz hovorí o ročnej spovedi. Aj keď častejšie prijímame sviatosť zmierenia, je dôležitá príprava. Tam podľa určitých zrkadiel, sú aj v príručkách či modlitebných knihách, podľa veku, stavu, máme prekontrolovať svoje realizáciu Božích a cirkevných príkazov vo svojom živote. Nič neponechať na náhodu, rutinu, zvyk alebo náhodu. Ak sme tak konali, môžeme poznať vo vlastnom živote nezdravé hnutia, spôsoby, zmýšľanie... Nepodceňme v oblasti svedomia možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení. V niekoľkodňovom tichu, pri počúvaní prednášok exercitátora, prípadne rozhovoru s ním, ale najmä v čase strávenom na modlitbách, rozjímaní, rozhovore s Bohom, keď máme o základné ľudské potreby postarané, môžeme jasnejšie poznať stav svojho vnútra, stav svojho svedomia.

Ježiš v evanjeliu upozorňuje, že kresťanstvo nie je ľahké. Motívom nášho života musí byť láska. Sv. Augustín hovorí: „Miluj Boha a rob, čo chceš." Keď si uvedomujeme lásku Boha k nám, vtedy náš pohľad na prikázania bude správny. Nepodceníme žiadny z príkazov, lebo aj ten najmenší nám otvára bránu neba. Je čas, pozrieť si svoje svedomie. Je čas sa za svoje previnenia naučiť odprosiť a modliť. Je čas využiť dnešnú svätú omšu na vyprosenie si potrebných milostí. Amen.

YT | GTV | DM