Meditácia na 16.06.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 5,38-42

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!` No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať."

separator.png

Svätosť. Ježiš nás pozýva na cestu dokonalej lásky k Bohu a blížnemu, svätosti.

Keď sme boli ešte malé deti, mali sme za sebou skúsenosť prvých krokov, keď na nás zavolali: „Poď ku mne!" A my sme s radosťou vykročili ku ockovi alebo mamke, lebo sme ich milovali a mali istotu, že cesta k nim bude úplne bezpečná. Ježiš nás oslovuje: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" (Mt 5,48). A dokonalosť je vtedy, keď Ježiš od nás očakáva „..kto ťa prosí daj..." (Mt 5,42)

Svätý Pavol členov prvých kresťanských komunít, ktorým adresuje svoje listy, nazýva a oslovuje ako „svätí". Druhý vatikánsky koncil pripomína kresťanom dnešnej doby, že ich prvé a základné povolanie je: povolanie ku svätosti. Toto povolanie Boh daroval každému. Svätosť nie je len úlohou kňazov a rehoľníkov, ale je to záväzok pre každého kresťana. Z čoho pramení naše povolanie ku svätosti? Prameňom našej svätosti je Ježiš Kristus. Dušou svätosti je láska. Láska k Bohu a blížnemu. Presne tak, ako nám to hovorí Ježiš, keď odpovedá na otázku: „Ktoré prikázanie je najväčšie?" Jeho odpoveď znie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom..." (Mt 22,36).

Viera a nádej zaniknú, vo večnosti ich už nebudeme potrebovať. Láska však siaha až do neba a nebo je predsa cieľ svätosti. Toto isté pochopila aj svätá Terézia z Lisieux. Uvažuje o tom, že ak Cirkev tvorí jedno telo, zložené z veľa údov, nesmie tam chýbať jeden úd. Ten úd je najpotrebnejší a najvznešenejší a to je srdce; srdce, ktoré horí láskou. Keby Cirkev túto lásku nemala, apoštoli by neohlasovali evanjelium, mučeníci by odmietali vyliať svoju krv. Láska jednoducho zahŕňa všetky povolania, objíma všetky časy a miesta - je večná. Dokonca máme milovať a modliť sa aj za svojich nepriateľov. Takáto dokonalosť sa dá dosiahnuť jedine vtedy, keď budeme hľadieť na Krista pribitého na kríži a z neho čerpať silu. Táto sila je ukrytá vo sviatostiach, hlavne v Eucharistii. Cesta Ježišovej svätosti je aj našou cestou. Dôverujme Pánovi na ceste našej osobnej svätosti. On je Emanuel, Boh s nami, a preto nikdy nie je dôvod strácať nádej. 

Je správne, kresťanské, že pre lásku od Ježiša, chceme milovať i nepriateľov... Priberme si tieto Ježišove slová do svojho života... Svätý Pavol prirovnáva Cirkevné spoločenstvo k veľkolepej stavbe. Každý veriaci je jedným kameňom v múre tohto diela. A vieme, že pre bezpečnosť veľkej stavby je nevyhnutné, aby bol každý kameň  spoľahlivý. Rovnako aj svätosť Cirkvi je rozdelená medzi jej členov. Drahí svätí, zostaňme verní tomuto vznešenému povolaniu - svätosti, ktoré nám dal Ježiš, lebo sme jeho priatelia a miloval nás až na smrť. Amen.

YT | GTV | DM