Meditácia na 18.06.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 6,1-6.16-18

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti."

separator.png

Boh vidí naše správanie

Čo všetko dokážeme spraviť, aby nás ľudia obdivovali. Nehanbíme sa, nebojíme, ľuďom je to jedno ...a urobia všetko pre to, aby boli pekní, slávni, mocní,  „celebrity", čo na tom, že sa z nich iní smejú.

Pán Ježiš radí: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi preto, aby vás obdivovali..." (Mt 6,1). Ježiš oslovuje, že tí, čo mu chcú skutočne patriť, musia sa vo svojej zbožnosti sústrediť na vnútro svojho života, na úprimnosť svojich skutkov a nezištnosť, s akou ich konajú. Evanjeliá často hovoria o kritike Pána Ježiša na adresu farizejov. Áno, boli zbožní, veď robili mnoho dobrého, a predsa ich kritizuje. Musíme si všimnúť, že Pán Ježiš zásadne nekritizuje dobré skutky, ale zlý úmysel tých, ktorí ich konajú. Ich pýchu. Tak poukazuje, že farizejom nejde pri konaní skutkov o oslavu Boha, ale o svoju oslavu. Oni konali dobro preto, aby ich ľudia za to chválili. Konali tak, aby si ich ľudia povšimli. Hovorí aj na našu adresu: „... nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru hovorím vám: Už dostali svoju odmenu" (Mt 6,2).

A to nám stačí, aby sme pochopili, že za takéto skutky už dostali svoju odmenu, a preto ďalšiu od Boha už nedostanú. Dostáva sa nám však poučenia, ako si má správne počínať dobrý Kristov žiak: „ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti" (Mt 6,3-4). Boh chce od nás, aby sme konali bez svedkov, veď Boh je všade prítomný a je náš najväčší svedok lásky. Boh chce, aby sme konali aj z nezištnej lásky, a to znamená, že za to nič tu na zemi nečakáme, ale jedine vo večnosti a už tu na zemi chceme tým chváliť Boha. Keď sa chceme viac modliť, zatvorme sa tam, kde budeme skutočne sami v rozhovore s Bohom. Pretože sa plnia slová Pána Ježiša: „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti" (Mt 6,4).

Napríklad, modlitba má zmysel len vtedy, keď vychádza z nášho vnútra. Pôst je účinný pre našu spásu len vtedy, keď zmýva naše hriechy, a to znamená, keď ho človek koná úprimne, keď si uzná svoju hriešnosť, chybu, pád.... O tom predsa nikto nemusí vedieť a tiež je výhodnejšie, keď to ľudia na nás nepozorujú a nie je to nápadné. Áno, uvedomujeme si, že zbožný nie je ten, kto koná predpísané skutky a pritom to robí len pre sebauspokojenie a priazeň ľudí. Zbožný je však ten, kto koná dobré skutky, aby oslávil Boha a zároveň odmenu ponechá Bohu, či prijme od neho tento prejav zbožnosti alebo nie, a to znamená, či dostane a akú dostane odmenu.

Pospytujme si svedomie - ako je to s našou zbožnosťou, modlitbami, sviatosťami - je vždy zamerané na moje posvätenie, obohatenie, alebo na to, aby ma ľudia videli? Koľko sa snažím venovať Bohu v skrytosti doma, napríklad v modlitbe, skutkoch lásky bez nároku na odmenu? Nechcem byť zbožný len pred sebou samým? Amen.

YT | GTV | DM