Meditácia na 21.06.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 6,24-34

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?` alebo: ‚Čo budeme piť?` alebo: ‚Čo si oblečieme?`! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia."

separator.png

Božia prozreteľnosť. Naučiť sa uprednostňovať duchovné veci.

Prozreteľnosť - kto vie, čo znamená toto slovo? V bežnej komunikácii dnes toto slovo vôbec nepoužívame. Niet teda divu, že by niekto z nás nechápal, čo toto slovo znamená. To by však bola veľká škoda, lebo práve táto Božia vlastnosť sa nás tu na zemi bytostne dotýka. Dozvedáme sa, že sa nemáme veľmi starať o to, čo budeme jesť alebo si obliekať, a tak ďalej. Pripomínajú nám to slová: „Váš nebeský Otec vie, že toto všetko potrebujete" (Mt 6, 32). Čo to znamená?

V dnešnom evanjeliu dominuje slovo `ustarostení`. V gréčtine toto slovo znie `merimnan` a má význam ako `namáhať sa pre niečo`, vzhľadom na jedlo, oblečenie či čas. Ježiš ho používa až päťkrát. Prečo asi? Práve preto, že chcel upozorniť na problém, ktorý je v človeku od prvotného hriechu a pretrváva až dodnes. Istotne, každý z nás chápe, že život je viac ako jedlo a telo je viac ako odev. Jedlo a odev sú totiž len akoby nástroje života a tela, ktoré im súžia. Nedá sa však žiť bez jedla a bez oblečenia - neviem si predstaviť, že by sme tu behali teraz s figovými listami.

Čo teda Ježiš žiada? Problém nie je v tom, že by sme nemali pre seba zháňať jedlo alebo oblečenie a čakať, kým nám to padne z neba. Avšak starosť o tieto pozemské veci máme dať na druhé miesto, za veci duchovné. Ježiš nenabáda k lenivosti, aj keď to tak z počiatku môže vypadať. Nabáda k viere v Božiu pomoc ohľadom pozemských starostí s tým, že uprednostníme starosť o Božie kráľovstvo a získanie nebeskej slávy. Na zemi asi azda ani niet človeka, ktorého by nenadchla krása rozkvitnutej lúky. Nik z nás nevidel Šalamúna, ale za krásou dnešných módnych trendov určite veľmi nezaostával. Ježiš však tvrdí, že obyčajná poľná ľalia je krajšia ako Šalamún v celej svojej kráse. Nuž, keď sa Boh takto stará o poľnú bylinu, vari by zabudol na nás? Veď sme preňho omnoho cennejší ako vtáky či kvety.

Boh veľmi dobre vie o všetkom, čo potrebujeme a my by sme to mali vedieť. Žili by sme potom omnoho spokojnejšie. Nikomu by sa nestalo, že by nestíhal mať čas na Boha, pretože keď máme starosť o svoju dušu - modlitbu, svätú omšu, čítanie Božieho slova atď., a kladieme ju pred starosti o živobytie, Boh nás požehná a vždy budeme mať dostatok prostriedkov pre život. Viera v Božiu prozreteľnosť nie je výzva k lenivosti. Veď Boh nás nestvoril len pre to, aby sme jedli. Volá nás k zodpovednému životu a k práci. Sv. Pavol v druhom liste Solúnčanom píše: „Kto nechce pracovať, nech ani neje."

Čo je teda Božia prozreteľnosť? Je to starostlivosť nášho Boha o každého z nás. On nenechá ani vtáka padnúť na zem a stará sa o každého z nich. Je teda rad na nás. Neprehlušme prehnanými svetskými starosťami starosť o svoj duchovný život. Čo nám je hodné všetko bohatstvo zhromaždené tu na zemi? Už zajtra ráno sa totiž nemusíme prebudiť do nového dňa. Amen.

YT | GTV | DM