Meditácia na 25.06.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Streda 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7,15-20

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte."

separator.png

Po ovocí ich poznáte

Aké stromy poznáme? Okrasné, ovocné i iné... Ježiš hovorí: „Po ich ovocí ich poznáte" (Mt 7,20). Čo je to naše ovocie života? Kresťanstvo je život, a život sa nikdy nezastavuje. Ak nepostupuje, isto ustupuje dozadu. Kresťan vystupuje celý život na končiar, ktorý nikdy na zemi nedosiahne. Kresťan sa neuspokojuje s tým, že je kresťan. Preto budú v Božom kráľovstve prekvapenia, že tam nebudú tí, čo si na zemi boli istí o svojej spáse. Kajúci lotor tam bude. Apoštol Judáš tam...?

Kto som? Pýtajme sa často seba. Ako prijímam evanjelium? Ideme strmou cestou? Alebo, Ježiš náš život prirovnáva ku stromom. Čo prináša môj život mne, okoliu, pre Boha? Máme sa stále usilovať prechádzať "tesnou bránou". Každý si musíme vybojovať sám Božie kráľovstvo. Pravdou je, že si máme pomáhať navzájom. Pravdivý príklad, kresťanský vzor života má svoju silu, opodstatnenie, význam. Nesmieme sebe ani iným zamlčiavať pravdu. Naopak.

Keď chcel Sir Ernest Shackleton získať spolupracovníkov, ktorí by sa s ním pokúsili zdolať Južný pól, v novinách "London Times" napísal: "Hľadám ľudí do nebezpečnej výpravy. Podmienky: nízka odmena, bolestná zima, dlhé mesiace vo tme, neustále nebezpečenstvo, bezpečný návrat neistý, sláva a pocty v prípade úspechu." Mnohí boli presvedčení, že po takomto inzeráte nenájde potrebných 28 ochotníkov. A koľko sa prihlásilo? Viac ako 5 tisíc ľudí. Shackleton s výpravou zažil presne to, čo napísal. Aj to, že sa výprava vrátila s úspechom. Sláva a pocty účastníkov neminuli. Ich život možno prirovnať ku stromom, ktoré priniesli svoje ovocie.

Už dve tisícročia platia Ježišove slová o podmienkach spásy. Kristus nič neodvolal, nezrušil, nezmenil. Kto uverí Kristovi a všetko mu podriadi, stáva sa víťazom. Nesklame sa. Prejdime "tesnou bránou". Aj keď nám tesná brána nie je sympatická, predsa si uvedomujeme, že je to podmienka, a keďže chceme ňou prejsť, robíme všetko preto, aby sme úspešne prešli. Snažme sa, aby náš život bol plodným stromom pred Bohom.

Áno, mnohí rezignujú, vzdávajú sa, odchádzajú od učenia Krista. Iní však napredujú i napriek ťažkostiam. Tie predsa patria k veci a vyplatí sa zvíťaziť. Keď tí, čo chcú rozvoj, napredovanie v dobýjaní sveta, nepodceňujú výskum, štatistiky, vedia čítať z čísel, tým viac my, čo sme uverili v Krista, nepodceňujeme túžbu prejsť tesnou bránou. Vernosť a vytrvalosť Kristovi sa vypláca. Amen.

YT | GTV | DM