Meditácia na 12.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10,24-33

separator.png

Ježiš povedal svojim apoštolom: Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?! Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach."

separator.png

Nebojte sa Boha!

Koho, alebo čoho sa človek najviac bojí? Bojíme sa zlých ľudí, násilia, straty zamestnania, bojíme sa choroby, bojíme sa o svoje úspory, deti, a podobne. A koho sa dnešný človek nebojí? Môžeme povedať, že Boha? Áno! Boha sa dnešný človek prestal báť. Čo je horšie, že človek uráža svojho Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa a tvári sa, že je všetko v poriadku. Otupelo svedomie. Ježiš v evanjeliu pripomína apoštolom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže dušu i telo zahubiť v pekle" (Mt 10, 28).

Ježiš hovorí: „Vaša reč nech je "áno, - áno", "nie - nie". Čo je navyše, pochádza od zlého" (Mt 5,37). Dôkazom sú jeho dnešné slová: „Nebojte sa ľudí" (Mt 10,26). Človek po páde do hriechu bojí sa človeka. Prvý čo poznal strach, bol Adam. Ten sa ešte nebál človeka. Vieme, že brat zabil brata, Kain Ábela. Jakub sa bál brata Ezaua, pretože ho pripravil o právo prvorodeného (por. Gen 32,4 n.). Kráľ Saul sa bál Dávida, pretože stratil v očiach Božích priazeň (por. 1 Sm 18,12 n.). Nemusia sa báť, pretože nad nimi je Boh. Boh stále bdie nad svojimi vernými. Ježiš povzbudenie apoštolov vyjadruje prirovnaním k vlasom na hlave, ktoré sú spočítané a rovnako k vrabcom, ktoré nemali žiadnu cenu a predsa o ne Boh sa stará.

Hlásať pravdu a žiť pravdu je spojené s mnohými ťažkosťami. Ježiš si praje, aby sme pravde zostali vždy verní. Máme mnoho mučeníkov, ktorí volili radšej smrť, ako žiť bez Boha. Zriekli sa slávy, pôct, i iných hodnôt, ktoré im boli sľubované, keď sa zrieknu svojej viery, ale volili si radšej kratší život na zemi, teda smrť, pretože uverili, že smrťou na zemi sa život nekončí, ale smrť je prechod do nového života, večného života. Za dve tisíc rokov nebolo obdobia, čo by si mnohí radšej nevolili smrť, len aby zostali verní Bohu. V našom storočí to boli napríklad: Mária Goretty, mučenica čistoty. Páter Pro, SJ. mučeník v Mexiku za prenasledovania kresťanov v 30-tich rokoch XX. storočia. A čo tí, čo boli väznení, mučení a zomierali v koncentračných táboroch, ako františkán Maximilián Kolbe, rehoľná sestra Edita Steinová a iní? Oveľa viac máme vyznavačov. To boli tí, čo trpeli za Krista, ale nezomreli pri mučení, či väznení, ale vydali svedectvo o svojej vernosti k Bohu.

Nesmieme mať strach povedať pravdu, keď sa jedná bezprávie, násilie, nečestnosť. Kresťan nemôže mlčať, keď sa v jeho prítomností pácha hriech. Rodičia nesmú mlčať pri výchove svojich detí, keď vidia ich nezdravé sklony, návyky, zlozvyky, hriech. Dnes viac ako kedykoľvek, je potrebné vydať svedectvo o svojom vzťahu k Bohu. Diabol mal vždy moc a má ju aj dnes. Mení svoju taktiku a spôsob boja. Len ten dokáže zvíťaziť, kto je na strane Boha. Boh je stále ten istý. Sme povinní vydať svedectvo o pravde. Amen.

YT | GTV | DM