Meditácia na 14.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 15. týždňa v Cezroč. období | Mt 10,34-11,1

separator.png

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu." Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

separator.png

Na prvé miesto dajme v živote Boha.

Oslovil Vás pravý a čistý život kresťana? Žiť s Kristom je aspoň tak ťažké ako v minulosti. A neprestali platiť slová Pána Ježiša o jeho nasledovaní. „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden" (Mt 10,37). Ježiš žiada od nás, aby On sám bol vrcholom našej lásky.

Tieto slová povie Pán Ježiš apoštolom skôr, ako ich poverí apoštolskou misiou. Vo svojej láske vie, že jeho vyznavačov očakáva mnoho nebezpečenstiev. Pripravuje ich, aby nemali strach. Ježiš vie, že často práve tí najbližší sa stanú najväčšími nepriateľmi pri plnení povinností, ktoré On určil. A práve v takej citlivej veci - ako láska k najbližším, putá s tými, ktorí nám dali život, ktorým sme dali život; Ježiš učí, že nesmieme zaváhať. Rozhodovanie, kde má na prvom mieste byť Boh, a potom všetko ostatné a ostatní, je veľkým krížom. Ježiš chce, aby nikto z ľudí, ani tí najbližší, pokrvní, neboli nikomu z nás prekážkou spásy. Blížni môžu v láske byť prekážkou milovať Boha. Kto nadovšetko miluje Boha, Boh ešte viac požehná jeho lásku k blížnym. Pri realizovaní týchto slov často pocítime ťarchu kríža. Pravá láska sa nezaobíde bez kríža. A preto sú na mieste Ježišove slová o kríži: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden" (Mt 10,38). V tomto súvise vidíme aj jadro kresťanstva a to je, že pre Ježiša sme ochotní zobrať akýkoľvek kríž vo svojom živote. Chápeme Ježišove slová, že naša láska k Bohu má byť na prvom mieste. Boha milovať pred ľuďmi a pred čímkoľvek. Tak sa na nás zrealizujú slová: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 10,39). 

Život kresťana si nevieme predstaviť bez zrealizovania slov Pána Ježiša. Aký by som bol kresťan, keď by som len tie slová učenia Pána Ježiša prijímal, ktoré vyhovujú mne, ktoré mne sa páčia a robil by som si to, čo by som len ja chcel. Ako apoštoli boli základom pravého nasledovania Krista, keď plnili bez osobných podmienok slová Pána Ježiša, tak dnes sme to my, ktorí nie z donútenia, ale vedome a dobrovoľne plníme vôľu Krista. Kto v živote zažil smäd, vie si odceniť aj jeden pohár vody.

Uvedomujeme si, ako píše Carretto v knihe "Púšť uprostred mesta", alebo v knihe "Listy z púšte", až vtedy keď nájdem Boha vo svojom živote a dám ho na prvé a najčestnejšie miesto vo svojom živote, spoznám hodnotu odmeny, ktorú prisľúbil Ježiš: „Neprídu o svoju odmenu" (Mt 10,42). Nasledovať Krista v láske, keď Jeho vôľu kladieme na prvé miesto v živote je správne a pre nás užitočné. A povzbudení Ježišovými slovami: „Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili" (Jn 20,29), chceme zrealizovať aj dnešné Ježišove slová. Amen.

YT | GTV | DM