Meditácia na 25.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,18-23

separator.png

Zodpovednosť za svoju spásu. Nepodceňujme počúvanie Božieho slova.

Je na mieste zásada: Hovor o druhých tak, ako by si si prial, aby ostatní hovorili o tebe. Nezabúdajme aj na to, že dobré slovo i zlé slovo, keď ich vypovieme, môžu rovnako dlho mať odozvu, ale jedno spôsobuje radosť, obohacuje a druhé, ničí, ubližuje, zraňuje. Nech preto naše slová sú svetlom, ktoré obohacujú.

Na význam Božieho i ľudského slova upozorňuje Ježiš podobenstvom o rozsievačovi, ktoré sa končí poučením: „A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho, a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú" (Mt 13,23). Podobenstvo nehovorí o tých, čo nepočuli Božie slovo, ktorým sa Božie slovo neohlasovalo, ale o tých, ktorí počuli Božie slovo a ktorí môžu k nemu zaujať viac spôsobov. Matúš hovorí o štyroch možnostiach. Reakcie ľudských sŕdc na Božie slovo sú rôzne. Ježiš využíva známu vec: obraz poľa, po ktorom vedú chodníky, ktoré je kamenisté, na ktorom rastie krovie, ale ktoré je aj úrodné. Rosievač aj keď má snahu dosiahnuť bohatú úrodu, nevyhne sa tomu, že zrná padnú do rôznej bonity pôdy, do rôznych sŕdc ľudí, pretože každý človek je slobodný.

Nestačí len s nadšením, radosťou prijať Božie slovo. Podobenstvo o rozsievačovi zasahuje celú šírku života. Je a bude stále časové a aktuálne. Dotýka sa nás, pretože my sme prijali krst a teda aj povinnosti ohlasovať evanjelium, teda byť rozsievačom i prijímať Božie slovo, čiže byť zrnom, byť roľou. A čo je cieľ nášho života? Či nie priniesť bohatú úrodu? Boh nás chce odmeniť. ...ale?

Keď Španieli dobíjali nové územia, dopúšťali sa vojaci mnohých násilnosti. To malo aj zlé následky. Nejaký Kubánec bol pre malichernosť odsúdený na smrť. Katolícky kňaz si dal námahu, aby ho pripravil na večný život. Odsúdenec položil poslednú otázku kňazovi: "Budú v nebi aj Španieli?" Keď dostal od kňaza kladnú odpoveď, odmietol prijať krst. "Keď sú v nebi Španieli, ktorí sa dopúšťajú nespravodlivosti, v takom nebi nechcem byť!" Vyhlásil odsúdenec. A dnes? Niekto, "veriaci", vyhlási, že on sa vyspovedá zo svojej nečestnosti a je všetko v poriadku. O akej pôde dá sa hovoriť? Svet potrebuje tých, ktorí sú skutočne soľou, svetlom, kvasom. Príslovie hovorí: Slová hýbu, príklady priťahujú. Sv. Katarína i sv. František sú toho dôkazom. Božie slovo nestráca na sile, význame, potrebe, len ho prijať tak, ako chce od nás Ježiš.

Áno, i naše ľudské slová sú potrebné. Je čas, je potrebné, aby sme si vyprosili, nadobudli, osvojili správny vzťah k Božiemu slovu, i svoj čestný verný vzťah k ľudskému slovu. Amen.

YT | GTV | DM