Meditácia na 27.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Dar rady si treba vážiť
Kristus - obdivuhodný radca.

Počas prvopiatkového týždňa pán farár vyhlásil spoveď. Prišiel aj jeden chlapec. Keď už mal vyznať hriechy, naraz ostalo v spovednici ticho. Keď to už pridlho trvalo, kňaz ho vyzval, aby povedal hriechy. Lenže chlapec odpovedal, že žiadne nemá. Kňaz vedel, že bez hriechu sa nedá dať rozhrešenie, tak sa začal chlapca pýtať: "Nehneval si rodičov?" "Nie!" "Nebil si sa s kamarátom?" "Nie!" Nemohol si na žiadny hriech spomenúť. Pán farár mu teda povedal: "Janko, iste máš sestričku." "Mám." "A určite má pokladničku s peniažkami." "Má." "Tak si iste niekedy skúšal špendlíčkom vybrať nejaké peniaze a vziať?" "Nie pán farár, ale nápad je to dobrý." Tento vtip je ukážkou toho, ako aj my niekedy za každú cenu chceme poradiť, no nie vždy to vyjde.

Aj mladík, ktorý prišiel za Ježišom si žiadal radu: "Učiteľ, čo nám robiť, aby som mal večný život?" (Mt 19,16) 
Čo je to vlastne rada? Vo výkladovom slovníku som sa dočítal, že je to návod na konanie, poučenie. Je to návod, ako sa zachovať v tej ktorej situácii, ako ju vyriešiť. A dobrá rada dáva návod, ako dobre zvládnuť nejakú situáciu v živote. V užšom význame ide o priateľskú radu, ba dokonca otcovskú. Tu môžeme vidieť hlboký význam tohto slova. Dávam radu, pretože mám záujem o toho človeka, pretože mi na ňom záleží, pretože je môj priateľ. Alebo ide ešte o užší vzťah, milujem otcovskou láskou. Chcem, aby človek napredoval vo svojom živote. O tom svedčí aj príslovie, ktoré každý z nás určite pozná: "Dobrá rada nad zlato!" Človek musí v živote riešiť mnohé zložité situácie, kedy potrebuje poradiť. Ale ako? Neraz hľadáme pomoc u ľudí, odborníkov na rôzne oblasti života aleboi u blízkych, skúsenejších životom. Sami však z vlastnej skúsenosti vieme, že nie vždy to dobre dopadne. Nie vždy dostaneme dobrú radu. 

Prorok Izaiáš už niekoľko storočí pred príchodom Ježiša Krista hovoril, že Mesiáš bude tým "obdivuhodným radcom". Áno, Ježiš je skutočne obdivuhodný radca, lebo nik tak nepozná človeka ako on, a jeho rady a usmernenia sú pre nás vždy aktuálne. Zvlášť, keď ide o rady , ktoré nám pomáhajú dobre si usporiadať svoj pozemský život, aby sme dosiahli Božie kráľovstvo. Napríklad ako sme počuli aj v dnešnom evanjeliu: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?" Na prvý pohľad sa nám zdá, že ho Ježiš zarmútil. Lenže On mu dáva nevyhnutnú radu na to, aby bol šťastný. Vie, že všetci sme povolaní k večnému šťastiu. Ježiš nám nikdy nechce priťažiť tak, aby sme Jeho požiadavky nesplnili. Chce dobro pre každého. Veď Jeho slová sú pravdivé, sú duch a život. Nenájdeme chybu v jeho rozprávaní, v jeho náuke, v jeho posolstve, ktoré odovzdáva nám ľuďom. Ježiš nám dnes dáva do pozornosti dar svojho Ducha. Dar Ducha Svätého, ktorý je jedným zo siedmich darov. V ňom nám radí, povzbudzuje, usmerňuje. Tento dar rady, to je totálna dôvera, viera, že Boh mi pomôže v kritickej situácii, pokiaľ sa to neprieči Božej vôli. Boh poradí, ako sa máme rozhodnúť a čo máme robiť. Zároveň chce, aby sme sa naučili prijímať jeho vždy dobré rady, a tak sa raz stali dobrými radcami pre tých, ktorých nám zveril tu na zemi. Vieme, že Boh okrem tohto výnimočného vplyvu cez dar rady, ktorý nám priamo vštepí do srdca, nám neraz pomáha aj cez bratov a sestry, ktorí dôsledne prežívajú život s Kristom. Určite si mnohí spomínate, keď vám poradili rodičia alebo priatelia. Každý z nás určite neraz ocenil dobrú radu spovedníka. Je to nenahraditeľná pomoc v živote. Naopak, je veľkým umením vedieť prijať radu. Spomínam si, keď mi ako študentovi rodičia radili, ale ja som ich rady nechcel prijať. Až s odstupom času som pochopil, aké vzácne boli ich rady. Rodičia chcú pre svoje deti, aby sa mali dobre. O čo viac Boh, otec všetkých ľudí, chce šťastie pre každého z nás!? Každá jeho rada, jej prijatie nás s ním užšie spája a bezpečne nás vedie ku spáse. Naučme sa prijímať jeho rady! Neodchádzajme od rozhovoru s Ním smutní ako mladík v dnešnom evanjeliu. Ale tešme sa, že sme dostali dobrú radu od obdivuhodného Radcu, ktorý vždy hovorí pravdu. My, ľudia chceme mať všelijakých poradcov, od všelikoho si chceme dať poradiť, ale najcennejší radca, ktorý sa nikdy nemýli, je Boh.

Mnohí z vás ste už iste veľa počuli o sv. pátrovi Piovi. Okrem iného vynikal aj tým, že bol dobrým spovedníkom a duchovným radcom. Prichádzali k nemu obyčajní ľudia, ale aj kňazi, biskupi i osobnosti svetského života. Jedného dňa prišla k nemu do spovednice aj vtedy známa herečka Lea Padovani a povedala mu: "Neprišla som kvôli sebe, ale kvôli mužovi, ktorého milujem." "Viem," povedal otec Pio, "že ho miluješ, ale on nepatrí tebe. Je ženatý a vážne chorý. Lekári mu dávajú už len pár mesiacov. Ak ho nenecháš, zomrie v hriechu. Vyber si, tvoja láska alebo jeho život! A teraz odíď," dodal. "Ale ja nemôžem," odpovedala s očami plnými sĺz. Ale páter Pio nekompromisne odpovedal: "Tak už dosť, azda si nemyslíš, že ti dám rozhrešenie?!" Herečka nechcela prijať túto jeho radu, avšak celú nastávajúcu noc v daždi kľačala a preplakala. Ráno sa vrátila a páter sa jej pýta: "Tak ako si sa rozhodla, dcérenka?" "Nechám ho, aby bol spasený." Z jej očí žiarila radosť, keď jej Pio povedal, že bude žiť. Zachránila svojím rozhodnutím človeka, aby mohol žiť večne. Mali sme niekedy podobnú skúsenosť? Ako sme zareagovali? Dokázali sme prijať aj prísnejšie odporúčanie spovedníka? Dokážeme niečo obetovať aj pre nebo, alebo iba všetko pre pozemské výhody? A koľkokrát sme už ľuďom poradili? Bolo to vždy správne? Možno niektorým sme svojou radou život zachránili a niektorým ho sťažili. K tomu, aby sme boli dobrými radcami, naučme sa prijímať rady od obdivuhodného Radcu, Ježiša Krista. 

Pane, prosíme Ťa o dar tvojho Ducha, o dar rady, aby sme vždy u Teba našli správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou, ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Tvoj Duch Svätý, nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia. Amen.

YT | GTV | DM