Meditácia na 29.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,36-43

separator.png
Múdrosť sŕdc vs hlúposť mnohých životov.

Vysvetli múdremu človekovi vec, a aká je odpoveď? Povedz hlupákovi pravdu, čo spraví? Ježiš učeníkom podobenstvá vysvetlil (porov. Mt 13,37). Dokázali sme rozštiepiť atóm, len spôsob zmýšľania človeka sa nezmenil. Človek sa ženie za pohodlím, mocou a o dobro sa nestará. Nerútime sa do katastrofy? Pôžitkárstvo, hedonizmus, sex, konzumný spôsob života... Hriech človeka. To je kúkoľ. To nebuduje košatý strom. To nie je kvas. A predsa dnes si viac uvedomujeme dobro vo svojom okolí.

Básnik Torqato Tasso bol skromný a dobrý človek. Jeden jeho neprajník mu robil veľa zla. Priatelia mu hovorili, aby sa mu pomstil za mnohé príkoria. A čo im odpovedal? "Nechcem mu vziať život, ani majetok, ani česť. Chcem trpezlivosťou a dobrotou vziať jeho zlobu" (J. Jurko: Príď, Duchu lásky a pokoja. Poprad 1998 s. 4). Zloba nikdy neodoženie zlobu. Platí zásada: Aj keď ti niekto robí zlo, urob mu dobre, aby tvoj dobrý skutok porazil jeho zlobu. Keď trojročný Alexej prosí sestričku, aby mu prečítala rozprávku o zlom vlkovi, desaťročná sestrička mu oponuje: "Nie sú zlí vlci na svete, len nešťastní vlci" (B. Rerrero, Vôňa ruže. Bratislava 1999 s. 8). Ježišove slová: „Nechajte oboje rásť do žatvy" (Mt 13,30), sú výzvou, aby sme nechali Boha byť Bohom. Nebojme sa zla, ale konajme dobro. Násilne odstraňovať zlo, môže spôsobiť škodu aj na dobrom. Napomínať každého, nemusí priniesť dobrý koniec. Pokiaľ človek žije na zemi, nie je ani dokonalý a ani tak zlý. Z literatúry je známe meno Henricha Heinega, nemeckého básnika a spisovateľa. Bol známy svojou zlou povahou, vystupovaním, najmä proti Cirkvi. V jednom zo svojich diel napísal: "Nechceme už viac Boha, toho trestajúceho tyrana, nie sme už deťmi, zaobídeme sa bez otcovskej opatere Boha." Jeho blúznenie mu veriaci neopätovali zatracovaním. Čo sa stalo? Päť rokov pred smrťou napísal vo svojom testamente. "Umieram vo viere v jedného Boha, večného Stvoriteľa neba a zeme. Prosím o jeho milosrdenstvo pre svoju nesmrteľnú dušu." Toto mu iste vyprosili tí, čo ho nesúdili za jeho rúhania, ale sa za neho modlili a prosili Boha, aby mu bol milosrdný.

Dnes máme všetci šancu. Dobro a zlo je realita. Máme však Boha, ktorý je Láska. Obdarúva nás vierou, nádejou a láskou. Nesmieme zabudnúť, že aj keď niečomu hneď nerozumieme, a zdá sa, že víťazí zlo nad dobrom, nestrácajme hlavu, neklesajme na duchu, nemalomyseľníme. Nie diabol je posledným víťazom, ale Kristus a Kristovi Ježišovi patríme. 

Je čas aj filozofovať. Je čas diskutovať. Je čas sa aj modliť: Pane, pomôž nám rozumieť, že Cirkev, ktorú si ty založil, nie je spoločenstvom len dobrých, ale aj zlých, je však našou nádejou, pre nás hriešnikov. Chráň nás od súdov iných. Amen.

YT | GTV | DM