Meditácia na 31.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,47-53

separator.png

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?" „Áno," odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré." Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

separator.png

Zastavme sa. Majte čas a chuť mať na seba čas.

Naše životy, sú roľa, a tie skrývajú zmysel života. Roľník, nádenník ktorý miluje roľu, pracuje; roľa nie je jeho, ale keď na roli nájde poklad, všetko urobí preto, aby ten poklad jeho bol. Príkladom je roľník v tom, že pre získanie pokladu sa všetkého vzdáva. Človek rád žije na zemi. Keď spozná Krista - svoj poklad, všetko podnikne, aby bol Ježiš stredom, zmyslom, cieľom jeho života. Ježiš je perla, v ktorej je skrytá všetka Otcova sláva. Človek, keď spoznáva Boha, si uvedomuje, že Božie kráľovstvo nie je majetok ako iný, nie je hodnotou ako iné hodnoty. Človek koná radikálne - Boha chce stoj čo stoj. Nechce nič, čo by nebolo podstatne spojené s Bohom.

Čítame: "Keď Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ" (Mt 13,53). V podobenstvách ide o čosi veľmi cenné. Božie kráľovstvo je najväčší dar, nie je to nič, čo si musíme zaslúžiť. Reálnosť tohto daru nie je daná hľadaním, výkonom. Jeho skutočnosť je však daná iba tomu, kto hľadá, kto túži, kto sa usiluje o nebeské kráľovstvo. Poznanie Boha vedie k tomu, čo nepochopil bohatý mládenec. Ten nerobil všetko, čo chcel od nebo Boh, pretože odišiel smutný, majetku dal prednosť pred Bohom.

Abrahám je vzorom roľníka a kupcu, pretože, keď od neho Boh žiada aj jediného syna, je ochotný ho obetovať. Izraelský národ sa zas opačne správa ako Abrahám. Ježiš - Mesiáš prišiel, a oni ho neprijali. Poklad sa im ponúkal, a oni dali prednosť svojej vôli. Ale Boh chce všetko. Boh sa nezjednáva. Boh nejde pod cenu. Boh chce srdce. Perla stojí za srdce. Poklad stojí za srdce. Tak sa dajú pochopiť i slová o tom, kto hľadá svoj život, že ho stratí a kto stratí život, že ho nájde. Podobenstvo o sieti a rybách všetkého druhu, poukazuje na Božiu milosť povolania, ktorú Boh ponúka všetkým. Boh miluje všetkých. More, svet, patria Bohu. Boh hádže sieť, Cirkev káže, katechizuje, evanjelizuje, ... - sieť je pre každého. Lov sa uskutočňuje na základe Ježišovho misijného príkazu: "Choďte do celého sveta..." (Mk 16,15). Ježiš chce mať každého na konci čias zapísaného v knihe života. A k tomu Boh potrebuje našu spoluprácu.

Znova a znova sa pýtajme: Na čo sme na svete? Bytostne sa nás to dotýka. Sami si dávame odpoveď na otázky kladené životom. A tieto životné otázky môžeme zodpovedať len tak, že odpovieme na svoju každodennú existenciu. Inými slovami: nehľadaj, čo ti môže dať život, ale hľadaj, čo ty môžeš dať životu. Nepýtaj sa, koľko radosti nachádzaš u iných, ale koľko jej nájdeš v sebe a koľko daruješ iným. Nepýtaj sa len na ceľ života, ale tiež na cestu k nemu.

Spýtaj sa malého dieťaťa, ktoré tri želania si praje, aby mu boli splnené. Odpovede sú detské, snáď nejakú sladkosť, počítač, či bicykel. Keď tú istú otázku položíš dospelému, odpovede budú, podľa inteligencie primerané, ako napríklad zdravie, úspech... ...a pýtaj sa zomierajúceho... Amen.

YT | GTV | DM