Meditácia na 01.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,54-58

separator.png

NEPREHLIADNITE NOVINKY NA AUGUST
 

separator.png

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?" A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome."
A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

separator.png

Byť rozumným. Žijeme iba raz.

Ľudský život, v jeho zmysle a naplnení, môžeme prirovnať k nádobe na tekutinu. Na čo by nám bola nádoba - na prvý pohľad krásna, ale bez dna? A na čo by bola nádoba, ktorá síce dno má, ale nemožno ju otvoriť ani naplniť. Život človeka potrebuje súčastne „priestor, aj dno", potrebuje zmysel i naplnenie, teda obsah i cieľ. Jedno bez druhého nie je na úžitok.

Diabol trikrát pokúšal Krista. Sľuboval slávu a nakoniec moc. Trikrát mu predložil obsah. Ale ani raz mu neponúkol životný cieľ. Človek dnešných čias je v podobnej situácii. Pokušiteľ neprichádza len trikrát za život, ale stokrát za deň. A ponúka len nádoby bez dna.

Hovorili o Ježišovi: „Skade má takú múdrosť" (Mt 13,54)? Uvedomujeme si, že radosti ľudskej duše patrí nevyhnutne nájdenie súčasne kvalitného obsahu i cieľa života. Potom pochopíme tie dve prikázania, na ktorých spočíva celý Zákon a Proroci (M. Kašparů. O radostech lidské duše). Božie kráľovstvo je poklad a teda jediným pokladom, jedinou skutočnou hodnotou. Až do tej miery, že kto ho má, má všetko a nič si už nepraje. „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil" (Mt 16,26)?! Pre takýto poklad sa vyplatí podnikať, zriekať sa, pracovať, žiť. Kresťan je človek, ktorý sa nechal nájsť Ježišom. Popri radosti z tohto objavu blednú všetky nepravé hodnoty, pravé však začnú žiariť novým leskom. Radosť bola základnou skúsenosťou ranného kresťanstva. Bohatstvo na zemi, nech je akokoľvek cenné, nech je to športová sláva, medaily, vence, diplomy, ako aj iné ocenenia veľmi rýchlo blednú, zanikajú, zabúda sa na ne, ničia sa. Poklad Božieho kráľovstva však nezničí hrdza, moľ a zlodej neukradne.

Keď sa žiak pýtal učiteľa Platóna, koľko môže mať pozemského bohatstva, dostal odpoveď: „Toľko, aby ti nebolo prekážkou na dosiahnutie tvojho cieľa."

Aj kresťan môže mať len toľko bohatstva, aby mu nebolo prekážkou na dosiahnutie večného cieľa. Žiadne bohatstvo, moc, sláva nesmiev sa stať kresťanovi  prekážkou, zabúdať na zmysel života. Jedným na najbohatších ľudí je multimiliardár Morgan. Denne ho stráži ochranka. Novinárovi na otázku: „Ste spokojný so svojím osudom?" Odpovedal: „Na túto otázku vám odpovie môj hovorca. Alebo spýtajte sa môjho záhradníka, dozviete sa ako sa mi vodí. Môžete mi však veriť, že hociktorý môj zamestnanec je blaženejší ako ja."

Nečudujeme sa, keď z času na čas počujeme, že niekto radikálne zmenil spôsob života. A nie sú to len tí, čo idú do kláštorov, ako tá či oná hviezda krásy. Zmena života je objavenie čohosi, čo má dôležitejšiu hodnotu. Vyprosme si každý pre seba, šťastnú hodinu smrti. Už dnes za najcennejší poklad považujme Božie kráľovstvo, pre ktoré chceme pracovať, hľadať, a ktoré chceme ako vzácnu perlu získať. Amen.ä

YT | GTV | DM