Meditácia na 02.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka  

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 14,1-12

separator.png

Neprehliadnite NOVINKY na AUGUST

separator.png

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc." Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!" A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa." Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi. 

separator.png

Chlieb života. Čo je mojím chlebom života?

V oblasti viery sa stretávame s pokrmom, ktorý nemá obdoby, ktorému sa nedá nič prirovnať na zemi.  Ján Krstiteľ zomrel vo väzení, že kráľovi a Herodiade povedal pravdu. Opis udalosti najprv obracia našu pozornosť na Herodesa a Herodiadu. Scéna evanjelia rozpráva aj o nádeji.

František Bogdan v knihe "Aby sa šírilo slovo Pána" (Kraków 1995, s.227) rozpráva túto udalosť: K biskupovi priviedli ženu posadnutú diablom. Biskup videl, že sa jedná o neobyčajný prípad, a povolal mnoho ľudí. S Eucharistickým Kristom sa priblížil k tejto žene. Zlý duch začal svojou obeťou triasť, lomcovať ako nejakým predmetom. Ktosi zo zástupu zvolal: "Prečo sa trasieš pred kúskom chleba?" A zo ženy vyšiel tvrdý hlas: "Nie pred chlebom, ale pred samotným Kristom sa trasiem." Pri požehnaní diabol opustil trpiacu ženu. Zástup z úst samého diabla počul o sile, moci a láske Krista ku nám ľuďom.

Iná udalosť hovorí o veľkosti Božej lásky v Eucharistii. Rozpráva o nej sv. Ján Eymard (+1886). Jedného dňa dostal nádobku s malými hostiami. Ukázalo sa, že pred desiatimi rokmi ju skupina zlodejov ukradla. Časť z nich vyhodili na smetisko. Jeden z nich dostal výčitky svedomia a začal sa báť trestu od Boha za svoj čin. Našiel konečne odvahu, vyznal sa kňazovi a nádobka sa dostala do rúk kňaza.

Uvedomujeme si, že potupenie tejto Božej lásky spôsobuje v duši človeka mnoho škody. Svätokrádežné prijatie Krista neprináša milosť, ale skutočné tresty už tu na zemi. Človek sa prestane tešiť z priateľstva s Ježišom. Nemá radosť z viery. Podlieha ďalším následkom duchovnej prázdnoty. Cirkev nás učí a pripomína, že prijímanie tohto daru je pre nás prostriedkom na mnohé a nové milosti. Nie je dnes ľahké prijímať Krista v Eucharisii. Je potrebné prekonať ostych, nezáujem a samozrejme osobný hriech. My veriaci sa však môžeme presvedčiť o veľkosti milostí, ktorých sa nám dostáva cez Ježišov dar, v ktorom sa nám sám dáva. Je potrebné doceniť tento dar.

K známym husliam "stradivárkam" sa traduje aj táto udalosť, o ktorej hovoril parížsky rozhlas 25. marca 1957. Daňového úradnika požiadala staršia žena o zapožičanie 10 frankov na chlieb. Ako protihodnotu chcela dať husle. Úradník pozrel na zaprášené husle a odmietol ju s tým, že v úrade sa nesmú robiť obchody. Starenka odišla. Keď večer zatvárali úrad, našli ju v jednom kúte mŕtvu. Keď prezreli husle, zistili, že sú to známe husle, ktorých hodnota dosahovala stotisíc frankov. Starena zomrela od hladu. Ona ani úradník nepoznali ich hodnotu.

Využime cenu života na svoje víťazstvo. Amen.

YT | GTV | DM