Meditácia na 16.08.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období | Mt 19,13-15

separator.png

viac na tému: DETI sa dozviete tu

separator.png

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

separator.png

Deti.

Čo všetko sa za týmto slovom môže vyjadriť. My však nepochybujeme a hlásime sa k hodnotám, ktoré majú svoj pôvod i cieľ v Bohu. Učeníkom Ježiš v evanjeliu hovorí: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne..." (M19,14). Povedzme si, že nadanie a talenty detí si ani ináč nemožno vysvetliť. Je to jednoducho dar a nerozhodujú o tom iba dedičné predpoklady. Ako rodičia i učitelia dávate deťom všetko, čo potrebujú pre všestranný rozvoj svojich schopností i svojej osobnosti. V obavách, aby sme vo vzťahu k deťom či už doma, alebo v škole, alebo na ministerstve, niečo nepokazili, podvedome si kladieme otázku: Akú výchovu potrebujú naše deti?

V dnešnej dobe máme k dispozícii jednu obrovskú škálu poradcov. Knihy, časopisy, odborné články a debaty v médiách, ešte viac zväčšujú priestor, v ktorom si môžeme vybrať z rôznych modelov výchovy. No týmto sa zväčšuje aj neistota samotných rodičov, pretože chýbajú všeobecne odobrené vzory, ako by mali predovšetkým otec a mama vychovávať svoje deti. Veľa z toho, ako sa vychovávalo počas predošlých generácii, sa totiž dnes vystavuje veľkej kritike. Jedným z hlavných trendov, ktorý vládne pri výchove detí v našej spoločnosti je tendencia k individualizmu. Hovorí sa tomu výchova k sebazodpovednosti. Nebolo by na tom nič zlé, no musíme si všetci priznať, že k zodpovednosti v slobode nestačí byť vzdelaný sám pre seba. Roky vzdelávania si preto vyžadujú desaťročia výchovy pre život v spoločenstve s inými. A vychovávať niekoho znamená ťahať - ťahať ho k nejakému cieľu. Nechať svojvoľne bežať bez akéhokoľvek napomínania je slabosťou dnešnej generácie rodičov. Rodičia niekedy radšej skrývajú túto svoju slabosť a hovoria: Moje dieťa sa musí samo rozhodnúť a my nášmu dieťaťu nič nepredpisujeme. Ale, v ostatných rokoch všetci jasne pozorujeme, že deti potrebujú pravidlá, usmernenia a pomoc pri rozhodovaní. Výhovorky rodičov, že deti sa vždy musia rozhodnúť samé, sú výrazom strachu rodičov pred ich úlohou vychovávať.

Teda, akú výchovu potrebujú naše deti? Ježiš Kristus bol niekto, kto sa nenechal vyviesť z rovnováhy iba tak, pre nič za nič. Deti boli k Ježišovi prinášané. Ježiš nešiel za nimi, ale rodičia ich privádzali k nemu. Tu vidno, aké je dôležité, aby rodičia pri výchove svojich detí vedome podporovali autoritu iných. Hlavne vo vzťahu k učiteľom. Čím ďalej, tým viac rodičov blokuje u detí akúkoľvek úctu a rešpekt voči učiteľom. Povolanie učiteľa sa tak dnes stretáva s dvojnásobnou dávkou nevďačnosti.

V závere vyjadriť vďačnosť i uznanie za vašu iniciatívu. Prosím zvlášť o Božie požehnanie pre vašu prácu a pre vaše ďalšie snahy dobre vychovávať, zveľaďovať a chrániť skutočné hodnoty. Amen.

YT | GTV | DM