Meditácia na 18.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 19,16-22

separator.png

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“ Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

separator.png

Božie slovo pre náš život. Ježiš nás učí, ako žiť a získať večný život.

Dnes sa nám ponúkajú zaručené návody, ako rýchlo schudnúť, ako rýchlo zbohatnúť, ako si udržať mladosť, ako úspešne podnikať a podobne. Čo tak si dnes položiť otázku ktorú "ktosi" položil Ježišovi: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život" (Mk 10,17)? Známa udalosť predstavuje "kohosi", hovoríme, že to bol bohatý mládenec, ktorý hladá podmienky pre večný život. Prichádza náhlivo, dokonca „kľakol si pred" (Mk 10,17) Ježišom a nazve Ježiša „učiteľ dobrý" (Mk 10,17). Ježiš je oslovený: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život" (Mk 10,17)? Z rozhovoru s Ježišom je vidieť, že tento muž považuje za celkom prirodzené, že po dobrých skutkoch, ktoré koná a zachováva od svojej mladosti, bude nasledovať celkom iste večný život ako dedičstvo. Ježišovi nie je nič utajené. Mocným zásahom rieši veci. Keď mu zakáže nazývať ho dobrým, Ježiš odhaľuje, že vidí v Ježišovi len človeka a Ježiš poukazuje na to, že jedine Boh je dobrý. Boh keď dáva človeku prikázania, dáva ich preto, aby viedli k večnému životu. Muž zotrvával stále vo svojom omyle, hoci prikázania „zachovával od svojej mladosti" (Mk 10,20) a Ježiš sa vtedy s láskou pozrel na muža, ale jasne poukázal na prekážku, ktorá stojí mu v ceste do Božieho kráľovstva. „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi" (Mk 10,21). Muž s Ježišovými slovami nesúhlasil a odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

Boh zjavil ľuďom múdrosť. Božie slovo nesmie zasiahnuť len uši. Božie slovo musí prejsť naším rozumom a slobodnou vôľou do sŕdc. Ježišovo slovo prešlo do sŕdc učeníkov a tí opustili všetko a nasledovali ho. A to chce Ježiš od nás. Nielen zachovávať prikázania, ale vo všetkom dať prednosť Bohu. Boh má prednosť pred hodnotami materiálnymi ale aj pred ľuďmi. Pretože do Božieho kráľovstva sa vchádza ťažko. Kto však svoju nádej vkladá do Boha a nie do seba, do ľudí, do vecí, do kariéry, tomu neunikne Božie kráľovstvo. Kto berie veľa na seba, kto dáva prednosť pred Bohom seba, svoje rozkoše, ľudí, veci, moc..., ten je podobný ťave, ktorá nemôže prejsť uchom ihly, pretože sa nechce a nemôže pozbaviť toho, čo pred Bohom nemá hodnoty. Boh nám nezakazuje vlastniť, niečo dokázať, znamenať, cestovať, užiť si..., ale na prvom mieste musí a má byť Boh. Kde sa tomu naučiť? Kde je ten osvedčený recept? Je to kniha kníh Sväté písmo a Cirkevná tradícia, čo učí a vysvetľuje Cirkev.

Nik z nás nechce odísť z toho stretnutia, svätej omše smutný pre svoj "majetok", ale naopak s Ježišovým uistením, že ten kto pre Ježiša a pre evanjelium opustí všetko, stonásobne viac dostane v tomto čase, hoci s prenasledovaní, „...a v budúcom veku večný život" (Mk 10,30). Uvedomujeme si a prijímame, že i dnešné evanjelium je návod, ktorý nám pomôže získať nie pochybné a nestále hodnoty. Amen.

YT | GTV | DM