Meditácia na 19.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 19,23-30

separator.png

Majetok. Mať správny vzťah k tomu, čo vlastním.

Čo pre mňa znamená moje vlastníctvo? Slúžim mu? Ono slúži mne? 

Ježiš hovorí: „...bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva" (Mt 19,23) Do Božieho kráľovstva sa vchádza ťažko. Kto však svoju nádej vkladá do Boha a nie do majetku, tomu neunikne Božie kráľovstvo. Kto berie veľa na seba, kto dáva prednosť pred Bohom ten je podobný ťave, ktorá nemôže prejsť uchom ihly, pretože sa nechce a nemôže pozbaviť toho, čo pred Bohom nemá hodnoty. Boh nám nezakazuje vlastniť, ale na prvom mieste musí a má byť Boh. Kde sa tomu naučiť? Kde je ten osvedčený recept? Je to Kniha kníh - Sväté písmo a Cirkevná tradícia, čo učí a vysvetľuje Cirkev. Prichádzajú rôzne udalosti v živote, kde nájdeme správny návod, ako riešiť ťažkosti, ako prekonávať problémy, ako víťaziť nad pokušením a hriechom, ako korigovať svoj život na zemi na ceste do večnosti...? Nik z nás nechce odísť z toho stretnutia, svätej omše smutný pre svoj "majetok".

Mladá žena, slečna, sa obrátila o pomoc na kňaza: „Duchovný otče, do nášho mládežníckeho zboru chodila Adriana, ktorá sa učí za predavačku. V poslednom čase vynechávala. Dozvedela som sa, že začala chodiť s chlapcom, ktorý pracuje u vojakov. Vo svojich sedemnástich rokoch sa riadne zaľúbila. Chlapec na ňu naliehal, aby mu dokázala svoju lásku. Teraz čaká dieťa, no on jej povedal, aby išla na interrupciu, a že už nemá o ňu záujem. Keď sa zdôverila rodičom, celkom sa zhrozili a matka vyhlásila: „Takéto niečo sa v našej rodine ešte nikdy nestalo. Daj si to vziať, alebo zmizni z domu!" Adriana teraz chodí so svojím nešťastím celá bez seba. Zdôverila sa mi, že by nechcela zabiť dieťa. Čo bude robiť, ak ju rodičia vyhodia z domu? Sľúbila som jej, že jej budem pomáhať pri hľadaní riešenia. Čo by si radil ty, otče?" (Katolícke noviny č.41,1997 str. 9) Kto je v tomto príbehu muž z evanjelia? Chlapec si myslí, že problém sa jeho netýka. Rodičia budúcej matky dajú radu a v nedeľu možno pôjdu pokojne na omšu, veď oni dali len radu a o interupcii sa nik nemusí dozvedieť, prípadne, koho čo do toho, že ich dcéra bola na prerušení tehotenstva. 

Koľkí v našom okolí potrebujú pomoc! Ježiš nás chce použiť, aby nikto nemusel byť smutný. Aby nik neprišiel o účasť v Božom kráľovstve. Je správne, že cítime zodpovednosť za spásu svojej duše a duše ľudí. Tak svojím správaním a prístupom k životu sa nedostaneme do situácie, že nebudeme môcť prejsť cez bránu do Božieho kráľovstva, ako ťava s nákladom nemôže prejsť uchom ihly. Naopak, že dokážeme s Božou pomocou a pomáhaním si navzájom môžeme získať stonásobne viac už teraz, v tomto čase a v budúcom veku večný život. Uvedomujeme si a prijímame, že i dnešné evanjelium je návod, ktorý nám pomôže získať nie pochybné a nestále hodnoty, ale evanjelium nám predstavuje návod na získanie večného života, hodnoty, ktorú nezničí ani moľa ani hrdza a ktorú nemôže žiadny zlodej ukradnúť. Amen.

YT | GTV | DM