Meditácia na 29.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 24,42-51

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde` a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami."

separator.png

Pamätajme na svoju smrť. Kresťan myslí aj na duše zomrelých

Aj vy ste už niekedy konštatovali, že ako pre maličkosť strácame veľké hodnoty? Na svoj vzťah k Bohu, aby sme žili v prítomnosti Božej nás upozorňuje evanjelium o desiatich pannách, ktoré končí výzvou Pána Ježiša: „Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny" (Mt 25,13). 

Podobenstvo uvádza do radostnej atmosféry. Svadba, najmä pre pozvaných, je predstava radostná. Ježiš v symbolike prípravy dievčat, ktoré podľa židovského zvyku majú čakať s nevestou na ženícha, aby spolu vošli a zaujali miesto pri svadobnom stole, pripomína, aby sme žili v neustálej pripravenosti stretnúť sa s Kristom ženíchom, keď nás vo svojej láske bude chcieť povolať do svojho kráľovstva. Nevesta v evanjeliu je Cirkev a päť múdrych a päť nerozumných panien sú členovia Cirkvi. Myšlienka je vážna a preto aj na inom mieste ju Ježiš pripomína, keď hovorí: „Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu" (Mt 24,43). Múdri sú v evanjeliu tí, ktorí počúvajú Krista a zachovávajú jeho slová z evanjelia. Nemúdri sú ti, čo počúvajú, ale nesprávajú sa podľa jeho slov. Olej je v živote človeka žité evanjelium. Kto má olej, znamená to, že žije s Bohom, je priateľ Boží, brat Ježiša. Kto nemá olej, toho skutky prezrádzajú, že žije v hriechu.

V duchu Ježišových slov o pannách premýšľajme o sebe. Som hlupák, alebo múdry? Ako sa vieme ohradiť, keď nás niekto nazve hlupákom. Je pravdou, že v minulosti ľudia neboli so smrťou tak konfrontovaní ako dnes. O smrti a nielen prirodzenej, počujeme denne z rozhovorov, televízie, správ. Zvykli sme si na smrť iných. Prestali báť smrti. Mnohí vedia, že smrťou sa život nekončí, že čaká človeka spravodlivý Boh - Sudca a nesprávajú sa zodpovedne. Múdre a nemúdre panny sme aj my. Žijú medzi nami. Nestarnú a neumierajú a neodchádzajú z javiska dejín.

Kňaz prišiel k zomierajúcemu. Volali ho neskoro. Ležal na zemi. Žena s plačom hovorila, ako v opilosti kričal, že má predvolanie pred súd, že ho už čakajú a skôr ako mu mohla zavolať kňaza, lekára, prevrátil sa na tvár a bol mŕtvy. Čo ten muž vykrikoval v delíriu, nie je len nejaká domnienka, ale čistá pravda. My všetci sa musíme dostaviť na súd. Ako je potrebné vedieť čakať, bdieť, na stretnutie s Bohom Sudcom. Iní kladný príklad: Mladé dievča je slepé a ešte k tomu vážne choré. Keď ju tešia, ona vyrovnaná hovorí: "Teším sa, že sa stretnem s Ježišom, že ho uvidím. Svoju chorobu beriem ako uistenie, že sa ta hodina blíži a ja sa na toto stretnutie môžem čo najlepšie pripraviť." 

A čo my? Oživme si zodpovednosť k vlastnej príprave na stretnutie s Bohom. „Verím, že môj Vykupiteľ žije... Ja ho uvidím, uvidím ho na vlastné oči..." (Jób 19,25). Amen.

YT | GTV | DM