Meditácia na 03.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 4,38-44

separator.png

Na tému HRIECH/Zlo ...sa viac dozviete tu.

separator.png

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn." On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný." A kázal po judejských synagógach.

separator.png
Kristus má moc aj nad diablom. Prečo dnes podceňujeme moc diabla?

Hovorí sa málo o tom, že kresťania podceňujú existenciu diabla. Jedine Ježiš je Cesta, Pravda a Život. Ježiš nikomu neprezrádza budúcnosť. Ježiš však rázne koná pri styku s diablom. Evanjelium pripomína, že Ježiš má moc vyhnať zlých duchov a tak oslobodiť človeka od ich vplyvu. Z posadnutého sám diabol volá: „Ty si Syn Boží. Čo ťa do nás Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý" (Mk 1,24). Ježišovi stačí povedať: „Mlč a vyjdi z neho" (Mk 1,25). Ježiš nepotrebuje krištáľovú guľu, dnes už počítač, rôzne kyvadielka, pyramídy, seansy, diplomy, ktoré môžeme vidieť v psychoterapeutických ordináciách. Ježiš nepotrebuje reklamu, vraj vedecké a odborné vzdelania, ocenenia, vedomosti z parapsychologických seminárov a stretnutí. Je potrebné vedieť, že tak v Ježišovej dobe žilo veľa ľudí posadnutých zlým duchom ako je tomu aj dnes.

Čo to znamená byť posadnutý diablom? To znamená, že diabol už tak ovláda ľudské srdce, vôľu, rozum city, že človek koná zlo bez toho, že by voči nemu bojoval. Zvykneme tomu hovoriť oveľa jemnejšie; hovoríme, že ide o zlú vášeň. A tá môže byť rôzna. Človek môže byť vášnivo závislý na alkohole, sexe, klamstve, ohováraní, krádežiach, liekoch či hrách na automatoch. Lekár povie, že ide o chorého človeka. Je to vážna situácia, z ktorej sa človek sám nemôžeme dostať. Môžeme povedať ešte o jednom pôsobení diabla a to sú rôzne hnutia a sekty, kde sa rafinovane predkladá ópium, ktoré ničí postupne, niekedy moc rýchlo a človek sa stáva otrokom.

Zamyslime sa nad genézou, ako sa diabol zmocňuje ľudského srdca. Potrebné je hneď si povedať, že diabol sa človeka nezmocňuje naraz. Diabol je taktik. Najprv spoznáva slabé stránky človeka. Tak ako Eve v Raji, na začiatku sa ponúkne na pohľad zlý nápad ako nezávadný. Si slobodný človek. Máš právo i povinnosť si to raz vyskúšať. Priznáva, že je to síce proti Božiemu prikázaniu, ale je to nápad, kde sa dá poznať, zažiť niečo príjemné, neobyčajné, zvláštne... Na prvý pohľad pokušenie nevyzerá ako niečo zlé. Kto sa pustí do rozhovoru, dá sa koketovať s pokušením, obdivovať iných, prirovnávať sa s inými, spúšťa u seba druhé štádium, ktoré je už predzvesťou čohosi veľkého zla. Človek je náchylný vec zľahčovať. Čo sa mi tak zlého môže stať, keď to urobím? V tomto štádiu človek prestáva správne usudzovať, vidieť veci, hodnotiť stav, kritický zaujať postoj. Som v práve, urážku musím pomstiť...? Jeden pohárik mňa chlapa nepoloží. Potom nasleduje štádium boja. Stačí myšlienka, pohľad, jeden skutok, a diabol chytá svoju korisť. Ako ťažko sa vtedy bojuje. Začína rezignácia, vzdávanie sa boja, robia sa ústupky, a zlý nápad sa už tak usalašil v mysli, že už nechce a nechce von.

Pokušenie. Keď človek oslabne, tým ťažšie sa proti nemu bojuje, a pokušenie sa vracia, silnie, rastie. Amen.

YT | GTV