Meditácia na 11.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6,27-38

separator.png

viac o LÁSKE sa dozviete tu

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám."

separator.png

Príkaz lásky. Nezabúdajme, že Ježiš čaká odpoveď.

Zásada: Milujúci ľudia si majú vždy čo povedať. Ježiš hovorí: „Buďte milosrdní,... nesúďte... neodsudzujte..., akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám" (Lk 6,36-38). Ježišove slová hovoria o veľkodušnosti. Túto čnosť poznali a udivovala už pohanských filozofov. Pán Ježiš lásku k nepriateľom povýšil na hlavný príkaz: „Milujte svojich nepriateľov, robte dobré tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú" (Lk 6,27-28).

Kresťan si uvedomuje, že je dielom Božej veľkodušnosti a preto sa snaží správať tak, ako ho tomu učí Ježiš. Kresťan sa nepovyšuje, ale svojím správaním sa snaží pripomenúť okoliu veľkodušnosť svojho Boha, voči nám hriešnikom. Kristove slová vyvolávajú množstvo otázok. Ako Cirkev plní tento príkaz? Na túto a podobné otázky je potrebné dať osobnú vlastnú odpoveď, ale čaká sa aj odpoveď v mene Cirkvi. Každý jednotlivo a všetci spolu sme Kristom vyzvaní spolupracovať na príkaze lásky. Svet potrebuje svedkov. Svedkov lásky.

Veľký bojovník za ľudské práva - černoch, nositeľ Nobelovej ceny za mier, veľký a neohrozený vyznavač Krista, Martin Luter King, ktorého za jeho presvedčenie zastrelil atentátnik, povedal na adresu týchto slov: „Robte nám čo chcete, ale my vás neprestaneme milovať." Uvedomujeme si, že milovať tých, čo nás nemilujú, je ťažké, veľmi ťažké, ale vyplatí sa milovať. Príkaz lásky nie je určený len niekomu, snáď silným, ale Ježiš príkaz lásky dáva každému človeku. Príkaz lásky zaväzuje každého veriaceho kresťana. Každý kresťan dostáva od Krista príklad. Kristus zomrel za naše hriechy. Sv. Bazil hovorí: „Človek je stvorenie, ktoré dostalo príkaz, aby sa stalo Bohom." A sv. Atanáz hovorí: „Syn Boží stal sa človekom, aby sa synovia ľudský mohli stať Božími synmi." Ján Pavol II. V encyklike "Redemptor hominis" (čl.8) píše: „Kristus sa zjednotil s každým človekom".

Koľko krát v minulom týždni, zostali sme bokom, keď niekto z nášho okolia potreboval našu pomoc, príklad? Nepomohli sme. Nepodali sme ruku. Neporadili. Snáď stačilo jedno slovo, úsmev, stisk ruky... Máme snáď mnoho výhovoriek, dôvodov sa ospravedlňovať, že ten dotyčný má takú povahu, že o to nestojí, nemá záujem o spoluprácu... Je príkaz lásky nadľudská požiadavka? Áno, je nesplniteľná našimi slabými ľudskými silami, ale možná Božou silou, ktorá je nám vždy naporúdzi. Ježiš nám pomáha, aby sme sa neprirovnávali s blížnymi, ale s Bohom a aby sme Boha nasledovali v láske. On miluje všetkých ľudí, objíma svätca i hriešnika.

Zásadu z úvodu doplňme: Z Božej perspektívy sa nám mnohé veci ukážu v novom svetle a my uznáme, že náš blížny nebol takým nepriateľom, ako sme si ho predstavovali. Amen.

YT | GTV