Meditácia na 12.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6,39-42

separator.png

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,` keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

separator.png

Ježiš - môj učiteľ. Ježiš otvára náš zrak, aby sme spoznali pravú cestu života.

Slepý, vedený jednookým, sa vyberú na návštevu starej mamy. Cestou cez les jednooký stratí svoje zdravé oko, keď sa napichne na konár... Ježiš hovorí: „Môže slepý viesť slepého?" (Lk 6,39) Hovorme o vnútornej slepote, na ktorú poukazuje náš Pán, keď podáva správne vysvetlenie Zákona na hore blahoslavenstviev.

Cieľom pravého Izraelitu, Žida, je stať sa spravodlivým, svätým zachovávaním Zákona, ktorý dal Boh židovskému národu po vyslobodení z Egypta. Ježiš sa pýta, či môže slepý viesť slepého, a hovorí, že žiak nie je nad učiteľa. Ježiš poukazuje na to, že vodcovia ľudu - učitelia ľudu, majú poškodený zrak, alebo sú úplne slepými a vedenie zverených žiakov vedie ku katastrofe, čiže nemôžu správne kráčať cestou Pána zachovávať jeho príkazy, a teda dôjsť ku spravodlivosti. Ich interpretácie Zákona sú nesprávne a často len vonkajšie. Ježiš je ten jediný skutočný Učiteľ, ktorý prišiel otvoriť oči, ktoré nevidia, aby uvideli. Otvoriť aj oči učiteľov, aby správne viedli ľud. Neprišiel Zákon zrušiť, ale prišiel ho naplniť. Osvetliť cestu pravdou, ktorá je dobrá a vedie do života. Celý Zákon vysvetľuje cez prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. Zákon nie je len disciplinárny poriadok, ktorý má v sebe príkazy a zákazy, ktoré sa musia navonok dodržiavať, ale musí byť predovšetkým zvnútornený, t.j. musí byť súčasťou nášho srdca, životným štýlom, ku ktorému nás pozýva samotný Boh, ktorý miluje človeka a túži po jeho láske.

Žijeme vo svete, v ktorom je veľa dobrého a ušľachtilého, ale ktorý tiež vraždí vlastné deti, deti zabíjajú svojich rodičov a vodcovia, ktorí nám vládnu pod tlakom tzv. "verejnej mienky" tvrdia, že je to v poriadku. Tvrdíme, že rozumieme nešťastiu, ktoré spôsobia vojny na všetkých stranách a predsa vojny sú stále vo svete. Zamýšľame sa, ako je to možné, veď spoločnosť sa už predsa poučila? Odpoveď nám dáva samotný Boh - človek sám likviduje seba, pretože je v tme svojho hriechu, žije v blude, v túžbe po moci, po ovládaní tých druhých, chce byť pánom nad životom i smrťou. Iní ľudia pre neho sú už iba prostriedok na dosiahnutie jeho egoistických cieľov. Človek sa odmieta podriadiť Bohu a dokonca sa stavia do pozície samotného Boha, a tým sa stáva nielen modlárom, ale i modlou. Klania sa už len sebe, odhodil Božie normy a dáva si len svoje pravidlá. To, čo sa s ním stane, je úplne jasné, keďže je slepý nevojde do cieľa, a tí ktorí sú na tom ako on, nevojdú tam tiež. Z jamy, v ktorej sa nachádzajú, je len jedna Cesta - je to cesta obrátenia, cesta prijatia Ježiša z Nazareta ako Pána a Spasiteľa, ako toho, ktorý je Svetlo sveta.

Aj dnes, tak ako v minulosti, často ukazujeme len na chyby druhých. Sme len tými, ktorí negatívne analyzujú skutky našich blížnych. Naše postoje nie sú postojom kresťanov, ktorí majú byť ľuďmi lásky. Amen.

YT | GTV