Meditácia na 13.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6,43-49

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,` keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko."

separator.png

Kritéria Božie a naše. Čo je správnejšie?

Boh súdi - nie podľa našich kritérií, ale podľa svojich. A On hovorí, že ty nemáš súdiť svojho brata, ale máš ho s láskou napomenúť, povzbudiť a modliť sa za neho. Boh bude súdiť aj mňa a nebude ma porovnávať, ako sú na tom tí druhí, ale každý bude súdený sám za seba. To, čo sa deje okolo nás a je zlé, my musíme pretvárať, musíme zaujať postoj tých, ktorí aktívne tvoria a nie tých, ktorí pasívne vyčkávajú, čo bude ďalej. Musíme sa stať prorokmi doby - učiteľmi, ktorí poznajú Božiu vôľu pre nás a aj pre svet; to, čo chce On, aby sme konali. Byť prorokom v tomto svete si žiada počúvať Boha a uskutočňovať to, čo si On praje.

Ako a či počúvať Boha dnes... kedy..., si môžeme povedať na príklade a poučení z neho. Indický katolícky kňaz spomína na udalosť z letiska v Bomaji. Pri bezpečnostnej kontrole sa rad na dlhšiu dobu zastavil tesne pred ním. Stál tam totiž mladý Európan, ktorý v ruke držal myš a okolo krku mal hada, bol oblečený v hinduistickom rúchu, na čele mal popol a hovoril policajtovi: „Dovoľte mi nastúpiť s týmito bohmi." Rad bol zastavený a podráždení ľudia kričali na policajta, aby mladíka vyhodil. Kňaz stojaci tesne za ním sa začal za tohto muža modliť a Boh mu ukázal jeho meno a totožnosť. Položil na neho svoju ruku a povedal: "Jozef, nie si ty nemecký katolík? Aké je to ponižujúce, že držíš tieto dve stvorenia a hovoríš že sú to tvoji bohovia?" Muž šokovaný sa opýtal: "Odkiaľ ma poznáte?" Kňaz vytiahol kríž a ukázal mu ho so slovami: „Toto je tvoj Boh. Zomrel na kríži za teba aj za mňa. On ťa miluje". Títo dvaja muži nastúpili do lietadla a let skončil svätou spoveďou, prijatím Ježiša v Eucharistii a nájdením pravého pokoja a radosti.

Kto nám pomôže spoznať brvná v našom vnútornom zraku? Spoznať brvná nám pomáha Zákon, prikázania, ktorých zachovávaním dokazujeme závislosť a lásku k Bohu. Akým spôsobom je možné vybrať tieto "brvná"? To je možné len postojom pokánia, skutočného obrátenia, postojom, v ktorom sa pozerám v pravde na to, aký skutočne som. Božie Slovo o nás hovorí, že všetci sme hriešnikmi. My nemáme byť sudcom svojho blížneho, lebo sami sme hriešni. Čo máme robiť? Ježiš prišiel, aby nás zachránil, aby sme sa stali slobodnými od hriechu. On, ktorý je dnes tu medzi nami, nám ukazuje svetlom svojho Ducha na naše hriechy, zranenia, strach, predsudky, aby sme ich spoznali a odovzdali Jemu. Výsledkom bude zrak, ktorý bude čistejší, a budeš lepšie poznať seba, menej súdiť blížneho, lebo ho budeš vidieť ako brata, sestru a nebudeš odsudzovať, zavrhovať, opovrhovať ním. Ak budeš vidieť zlo, ktoré koná, napomeň ho, povzbuď ho k lepšiemu konaniu..

Dovoľme Ježišovi, aby On bol naším vodcom na ceste životom, lebo On pozná cestu do večného života. Prijmime Zákon lásky, ktorý nám ponúka za svoj osobný zákon, podľa ktorého chceme konať. Amen.

YT | GTV