Meditácia na 10.10.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11,15-26

separator.png

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.` Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým."

separator.png

Rozdelenie a nesúlad. Poukázať na nebezpečenstvo hriechu.

Stretol sa raz otec so svojim synom a synček sa ho pýta. „Ocko, Ty si tučniak?" „Áno." „A dedko je tiež tučniak?" „Áno, dedko tiež." „A pradedko je tiež tučniak?" „Áno pradedko bol tiež tučniak, tak ako my." „A ja som tiež tučniak?" „No jasné, Ty si tiež tučniak, prečo sa pýtaš?" „Tak prečo mi je potom taká strašná zima?" Chlad, či nezáujem v našom živote nás často pobáda k zamysleniu, aký ten náš život vlastne je.

Ježiš v dnešnom evanjeliu, hovorí veľmi jasné slová o rozdelení a jeho dôsledkoch. „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené sa rozpadne" (Lk 11,17). Ježišove slová sú veľmi zrozumiteľné a rozumeli im iste aj tí, ktorí ho počúvali. Ale niektorí z nich to pochopili ako niečo, čo ich môže v budúcnosti ohroziť, preto ho začali označovať ako: pomäteného, či posadnutého zlým duchom. Ten, ktorý je svätý, je prirovnávaný k zatratenému? Boh je štedrý Darca, ale dopustil na človeka skúšku: „Zo stromu poznania dobra a zla nejedz" (Gn 3,1). Ale človek neposlúchol a zhrešil.

Zo Svätého písma poznáme tragické dôsledky ľudského pádu. Ježiš chce, aby sme napriek všetkému, žili v jednote a nie v rozdelení. Tá jednota, ktorá je fundamentom, každej inej jednoty, je jednota s Bohom. Je to podmienka každého nášho súladu, či v nás samých, alebo vo vzťahu k druhým. Ak na našej duši nie je hriech, pozývame Boha do nášho života a on lieči každú našu ranu, ktorú hriech spôsobil. Jednota s Kristom je predpoklad nášho súladu a harmónie. Vieme, kde je náš problém a poznáme i spôsob, ako ho riešiť. Ale aj tak často skúšame a túžime žiť život naplno, ale mimo Boha, alebo si na neho spomenieme iba v nedeľu doobeda, lebo sa to patrí, lebo nás to naučili naši rodičia. Nenahovárajme si, že sme takí dobrí, že dokážeme žiť naplno, bez Kristovho priateľstva. Možno by sme sa museli neraz hanbiť počas dňa, keby sme si tak vedome uvedomovali, že Ježiš je náš stály spoločník. Hriech je príčina nášho zahanbenia a prečo proti nemu niečo nepodniknúť, keď Ježiš tak túži po našej svätosti...?

Úprimná modlitba, v ktorej sa s ním rozprávame, je predpoklad zlepšenia nášho vzájomného vzťahu. Pýtajme sa často, čo by urobil Ježiš na mojom mieste? Ako by sa zachoval v tej či onej situácii...? Čo by podnikol, aby zachránil toho človeka...? Bol by taký ľahostajný k nedostatkom ako ja? On je vždy pri nás a chce nám byť nápomocný v našom živote, stačí mu len otvoriť dvere našej duše a pozvať ho, aby vstúpil. Každý náš skutok má dohru i v našom okolí, buď buduje alebo rúca, záleží od toho aký je.

V našich životoch často pociťujeme rôzne situácie. Máme problémy s druhými i so sebou. Ježiš je našou pochodňou, ktorá do nášho života prináša svetlo i teplo a nie len do nášho, ale aj do života tých, s ktorými tvoríme spoločenstvo. Zima je symbol spánku a oddychu a leto naopak, života a úrody. Amen.

YT | GTV