Meditácia na 11.10.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11,27-28

separator.png

Viac o Panne Márii sa dozviete tu: PANNA MÁRIA

separator.png

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval." Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

separator.png

Spomienka na Pannu Máriu. Je Panna Mária stále aktuálna?

Skúsme si predstaviť naše kostoly bez sôch Panny Márie. Už by asi neboli tým, čím sú. Mnohí z nás si ani nevedia predstaviť svoje modlitby bez ruženca. Možno mnohých z vás, tak ako aj mňa, staré mamy od detstva učili úcte k Panne Márii. Jej život bol veľmi tajomný a výnimočný. Nečudujme sa žene zo zástupu, keď zvolala: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval " (Lk 11,26).

Učenie o Panne Márie sa objavuje už na samom počiatku dejín kresťanstva. Sväté písmo o jej živote málo spomína. Ježiš udalosť z evanjelia krásne komentuje: „Zaiste, ale blahoslavenejší sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho" (Lk 11,28). Ježiš miloval svoju matku a týmto textom hovorí, že miluje aj nás. Cirkev učí, že Panna Mária je v nebi s telom aj s dušou. Boh každému z nás pripravil v nebi miesto. Panna Mária je jedným z najväčších tajomstiev našej viery. A tajomstvo vždy dáva priestor pre hľadanie, premýšľanie a dáva nám priestor pre tie najrozličnejšie odpovede. Preto Pannu Máriu mnohí milujú, mnohí ju až nenávidia, mnohí ju uctievajú a mnohí zavrhujú.

Je známe, že jednou z príčin rozkolu medzi Východom a Západom v Cirkvi, keď sa od nás oddelila pravoslávna Cirkev, bola práve nedostatočná úcta k Panne Márii na Západe. Na Východe bola vždy zbožňovaná a uctievaná v takej miere, ktorá je pre nás často až nepochopiteľná. Pre ortodoxných kresťanov je úcta k Bohorodici až vzrastená priamo v samých základoch viery. Na druhej strane ste si možno niektorí sami všimli, že mariánska úcta je veľkým tŕňom v oku veriacim evanjelických cirkví. Ale aj medzi samými katolíkmi sú na postavu Matky Božej tie najrôznejšie názory. Napríklad, len pomyslime na niektoré pre mnohých kontroverzné mariánske pútne miesta, ako je napríklad Međugorje, ku ktorému sa cirkevné autority ťažko vyjadrujú pre známe okolnosti.

Panna Mária je tajomstvom a tajomstvá sú tu na to, aby zaujali našu pozornosť a zamestnali našu myseľ. A práve preto sme na Pannu Máriu nezabudli, práve preto na ňu často myslíme, často sa k nej modlíme a možno práve vďaka tomu sa v dejinách Cirkvi veľakrát prejavila moc jej príhovoru, ktorý prednáša Bohu za nás. A to je dobre, lebo my ju potrebujeme. Význam mariánskej úcty je nesmierny; dokonca tak nesmierny, že ho ani nevieme riadne vysvetliť. Práve pre jej skromnosť a pokoru o nej vieme tak málo, pretože ona nechcela byť v popredí pred očami všetkých. Svoj podiel na spáse vykonala potichu, v úzadí. Mariánska úcta nie je výmyslom ľudí. Bola nám daná zhora, je pre naše dobro, pre naše posvätenie a spásu. Ako Pán Ježiš zostúpil k nám cez Máriu, tak my môžeme cez Máriu vystúpiť k Ježišovi. Cez Máriu nám Boh podáva pomocnú ruku. Neodmietnime ju. Amen.

YT | GTV