Meditácia na 15.10.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Streda 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 11,42-46

separator.png

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!" Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš." On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete."

separator.png

Ježišove napomenutie

Ako si reagoval na tvrdé napomenutie? Nespoznal si svoju pvetvárku? Zaútočil si aj ty, alebo prijal si to ako dar? Ježiš trikrát farizejom povie "beda" a oni odpovedajú: "Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš" (Lk 11,45). Spoločenská trieda farizejov nevymrela. Nič na pohľad nerobia zlé. Plnia si desiatky, navštevujú chrám, stačí im to, čo uznajú za dobré oni. Ježiš chce viac - aby toto všetko robili zo srdcom upriameným na Boha, a nie na seba. Sme vystavení pokušeniu robiť sa lepšími, ale skutočne sme horší. Je na mieste si pripomenúť, že máme bojovať proti pretvárke už sami a najmä sa neuraziť, keď nám to pripomenú. Kto chce obstáť pred Bohom, nie je priateľ pretvárky. Uvažujem o poznámke priateľa, spovedníka, profesora...?

Milovať Boha znamená milovať aj všetko, čo Boh stvoril, zvlášť, čo obdaril svojou božskou podobou, čo miluje a za čo vydal svoj ľudský život neľudskej smrti. Takáto láska vylučuje pohŕdanie ľuďmi, ktorí sú menej nábožensky uvedomelí. Keď pozeráme na takýchto ľudí, k tomu ešte menej morálne uvedomelých, možno znechutených svetom, strácame vieru v človeka a v jeho možnosti. A predsa okolo nás veľa ľudí, hoci aj neveriacich, s najväčším úsilím sa snaží o niečo lepšie, o nejaké ideály / a všade život je plný heroizmu. Treba to vidieť, uznávať a vážiť si; a tieto mysle a srdcia, ktoré sedia vo tme a v tôni smrti, odporúčať Božiemu milosrdenstvu.

Zamyslime sa nad sebou: Som spokojný? Som spokojný sám so sebou? Čo to asi znamená? Amen.

YT | GTV