Meditácia na 20.10.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období | Lk 12,13-21

separator.png

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo." On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?" A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má." A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.` Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!` Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?` Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý."

separator.png

Nebezpečenstvo chamtivosti. Len štedrý človek môže byť šťastný a aj spasený.

Niečo vlastniť nie je nič zlé, záleží len na tom, ako tento dar využívame. Ježiš v dnešnom evanjeliu využíva situáciu, keď ho jeden za zástupu prosí o pomoc v majetkovom spore, aby nám ozrejmil správny vzťah k majetku. Preto hovorí: „Chráňte sa každého lakomstva!" (Lk 12,15).

V niektorých prekladoch Svätého písma nájdeme namiesto slova chamtivosť slovo lakomstvo. Tieto dve neresti sú si veľmi blízke, obe sa týkajú nesprávneho zaobchádzania s majetkom. Chamtivosť chápeme ako prehnanú túžbu po majetku a lakomstvo je, keď sa s dobrami, ktoré vlastníme nechceme podeliť. Tieto dva hriechy sa od seba ani nedajú oddeliť, lebo ináč by nám vznikol štedrý chamtivec alebo skromný lakomec. Ovocím lakomstva je hriešna pripútanosť k hmote. Lakomec je v konečnom dôsledku pripútaný k tomu, čo miloval viac ako Boha. Hmota sa pre neho stáva modlou a zároveň aj trestom. A chamtivosť je rovnako modloslužbou, lebo sa viac staráme a zháňame za majetkom a zanedbávame Božie prikázania. Dnes je moderné tvrdenie, že v živote prežijú len tí najsilnejší. A čo sa pod tým myslí? Že úspech majú zaručení len tí, čo nehľadia na druhých a majú široké a ostré lakte. Chamtivosť a lakomstvo nám zatemňujú náš zrak, ktorý potom upierame len na majetok a zabúdame na hodnoty, ktoré sú naozaj dôležité.

A čo hovorí takýmto ľuďom Ježiš? „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?" Blázon! Veľmi tvrdé slovo, ktorým nazývame tých, ktorí nepoužívajú rozum. Dnes je moderné mať čo najviac a potom vraj bude človek spokojný a šťastný. Ale realita nám ukazuje niečo iné a musíme zopakovať so sv. Augustínom: „Nespokojné je srdce človeka kým nespočinie v tebe, Bože." Každé dobro, ktoré máme, vrátane majetku, je darom od Boha a je našou povinnosťou, použiť to nielen na náš prospech, ale aj na prospech našich blížnych. Čím väčší majetok vlastníme, tým väčšia je aj naša zodpovednosť za to, ako s ním naložíme. Ale pamätajme na príbeh boháča z podobenstva, ktorý si žil v prepychu a nevšímal si žobráka Lazára. Nemyslime si, že ak budeme žiť ako tento boháč, tak nás nestihne aj jeho osud. Bohatstvo neurobilo nikdy ľudí šťastnými.

Medzi tri základné prostriedky duchovného rastu patria modlitba, pôst a almužna. Práve almužna je liekom na každú chamtivosť a lakomstvo. Je to dobrovoľná pomoc tým, ktorí sú na tom horšie ako my a takých ľudí máme okolo seba určite dosť. Hovorí sa, že do neba si vezmeme len to, čo sme darovali za života. Ako často sa podobáme Ježišovým poslucháčom, ktorí hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. My si o sebe myslíme, že sme zbehlí v mnohých veciach a je to pravda. Čínsky mudrc Konfucius hovorí: „Múdry človek sa vyhýba trom veciam. V mladosti zmyselnosti. Keď dosiahne mužný vek, bojovnosti. Keď dosiahne starecký vek, lakomstvu." Lakomstvo a chamtivosť však útočia na človeka v každom veku. Amen.

YT | GTV