Meditácia na 26.11.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 34. týždňa v Cezročnom období | Lk 21,12-19

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život."

separator.png

Nedať sa zviesť a oklamať. Falošní proroci nevymreli.

Svedkovia Jehovovi, od svojho zakladateľa Charlesa Taze Russela (1852 - 1916), sekta Kresťanská veda, ktorej zakladateľkou je Mary Ann Morse Bakerová, Federácia rodín za svetový mier, Cirkev zjednotenia a iné vystupujú ako vlk v barančom rúchu, sekta Yong Myunga Moona (1920 - 2011), moonisti, a iní chytajú aj pravoverných kresťanov. Ako huby po daždi, objavujú sa sekty, rôzni falošní proroci, náuky a učenia, ako sú "Posolstvo Grálu", "Rodina", rôzni charizmatici a vodcovia, scientológovia, "Hnutie Nový vek", kulty, okultizmus, mágia či rôzne východné náboženstvá. 

Po dlhšom úvode si uvedomujeme význam slov Pána Ježiša: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli" (Lk 21,8). Príslovie hovorí: „Zvedavosť je najkratšia cesta do pekla." Je v ňom ukrytá pravda. Aj keď Pán Ježiš výslovne nehovorí slovo "zvedavosť", upozorňuje na zvýšenú ostražitosť. „Prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: "To som ja a: "Ten čas je už blízo. Nechoďte za nimi" (Lk 21,8). Zvedavosť narúša rozum a slobodnú vôľu, podceňuje ostražitosť, vyvoláva záľubu, túži po senzácii a keď človek nedá pozor, nemá dostatok ostražitosti, potrebných milostí, pácha hriech. V Knihe Genezis počujeme o zvedavosti Evy a následne o páde, dokonca o páde Adama. Stavba veže v Babylone, hriech kráľa Dávida a iné sú mementom pre jednotlivca i celý národ. Človek po páde do hriechu je náchylný k zlu.

Ježiš upozorňuje, aby sme bdeli, nepodľahli klamstvu, falošným prorokom, hoci budú hovoriť v jeho mene. Kto uverí v lásku Krista, silu jeho učenia, kto si osvojí Ježišovu pravdu, cíti v Ježišových slovách: „Dajte si pozor" a „Nechoďte za nimi" (Lk 21,8), že Boh je Pán všetkého na svete. Budúcnosť patrí Bohu. Jedného dňa sa o tom presvedčí každý človek.

O svedkoch vieme dnes pomerne mnoho. Veď spomedzi nich sa vrátili mnohí späť aj ku Kristovi. Mnohí pri svojom návrate museli prekonať hotové peklo. Takýchto bratov a sestier je potrebné si viac všímať. Neopovrhovať nimi, ale naopak, podať im s láskou pomocnú ruku, ako to robil Ježiš. Horšie sú prípady siekt, ktoré ešte u nás nemáme zmapované. Nevieme presne o ich náplni učenia, praktikách, spôsobe života, postojoch k veciam, udalostiam a podobne. Mnohí z nás málo vedia o slobomurárstve. Čo vieme niečo o New Age?

Ježišove varujúce slová nestrácajú na časovosti. Práve naopak. Aj nezdravá zvedavosť urobí svoje. Záver Cirkevného roka je pre nás výzvou, aby sme nemlčali, keď sa v našom okolí šíri vlna siekt. Je potrebné, aby sme ich poznali a vedeli aj iným pomôcť vyhnúť sa im osídlam, prípadne pri návrate zblúdilých a oklamaných. Amen.

YT | GTV