Meditácia na 01.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Adventné zamyslenie
ADVENTNÝ VENIEC

Je známy vo svete. ...ale ponáhľame sa pri ňom pomodliť, zastaviť, porozprávať s Bohom i medzi sebou ako rodinka, priatelia? Má tvar kruhu, nie iný. Boh je, bol a bude ten istý - bez začiatku a konca. Uvedomme si, že je „alfou" i „omegou".

Štyri sviece postupne zapaľujeme do Vianoc. Chceme si uvedomiť blížiace sa sviatky Kristovho narodenia. Chceme si vychutnať čas Adventu pomocou modlitby, piesní, čítania Písma svätého... porozprávaním sa. Venček máme zelený. Zeleň pripomína, že Boh je živý, všadeprítomný, stále aktuálny...

Boh Otec je náš ocko, tato, priateľ. Ježiš Kristus je náš brat... Spasiteľ a Vykupiteľ.

YT | GTV NEPREHLIADNITE NOVINKY