Meditácia na 03.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Adventné zamyslenie
V MENE BOHA OTCA

Meno Boha Otca má sa stať mementom nám všetkým. Prečo?

Skrze neho sme a skrze neho máme všetko vo svojom živote, okolí... Spomeňme si na makrosvet i mikrosvet, faunu i flóru... Je najštedrejší darca. Má vo svojej podstate všetko. Nič nie je mimo Otca. Otca nikto nikdy nevidel. Ježiš nám prisľúbil vidieť Boha z tváre do tváre.

Pýtajme sa čo, kto je Boh? Prečo Boh stvoril človeka? Aký cieľ má s nami? Nepodliehajme falošným rečiam falošných prorokov, učiteľov... Prečo nemá Boh začiatok a koniec? Je večný, všadeprítomný, je...

 YT | GTV | Neprehliadnite NOVINKY