Meditácia na 04.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 1. adventnej nedeli
V MENE BOHA SYNA

Ako poznáš Pána Ježiša? Ste priatelia? Spolupracujete? Zdravíte sa? Ako? Povedz päť viet a v každej povedz meno Pána Ježiša.

Nikdy nevyslovujme meno Ježiša nadarmo, bez potreby, úcty, vďaky... Naopak, často meno Ježiš vyslovujme v modlitbe. Je pre nás jedno, či je prosebná, odprosujúca, ďakovná... Klaňajme sa v duchu pri mene Ježiš. Je Synom Boha Otca. Ježiš od Betlehéma až po horu nanebovstúpenia, cez Golgotu bol, je a bude s nami. Pri každej svätej omši sa zúčastňujeme na nekrvavej slávnosti Golgoty.

YT | GTV | Neprehliadnite | Radosť