Meditácia na 05.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 1. adventnej nedeli
V MENE DUCHA SVATÉHO

separator.png

Na rádiu Lumen o 15:25, si môžete každý deň vypočuť úryvok z románu Ľubomíra Stančeka - MAMA A SYN, ktorého k vypočutiu vás pozývame tiež na našej stránke; a s potešením vám oznamujeme, že na vaše žiadosti, plánujeme začiatkom roka 2015 druhé knižné vydania všetkých románov P. Stančeka, vrátane románu Mama a syn. "V čase, keď som sa rozhodoval, či napísať román, som sa dozvedel, že na pultoch slovenských kníhkupectiev nie je román, ktorý by bol časový a kresťanský. Túto medzeru som sa rozhodol vyplniť. Dej románu sa odohráva od Štedrého večera do Zjavenia Pána v Angole, Čechách a na Slovensku. Román predstavuje aktuálne veci, ako i materstvo, nechcené tehotenstvo a misijnú realitu vo svete. Prajem vám plnohodnotné vnútorné obohatenie." - Ľubomír Stanček

separator.png

Boh je láska. Duch Svätý je tretia božská osoba. Pravý Boh s Bohom Otcom i Boh so Synom. Boh Duch Svätý nie je Boh Otec a nie je Boh Syn. Je Láska medzi Otcom a Synom. Bez neho si nevieme predstaviť Boha. V modlitbe Apoštolské vyznanie viery hovoríme: „...Verím v Ducha Svätého...". Znázorňujeme ho holubicou aj horiacim plameňom. Zostúpil na apoštolov i Pannu Máriu a prítomných vo večeradle na Turíce na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša. Pripomína nám všetko, čo Pán Ježiš učil, robil...

Nezabúdajme vzývať Ducha Svätého, aby posvätcoval nás i všetko, čo robíme. Pýtajme si často od kňazov požehnanie. Deti učme, aby sa naučili pýtať si požehnanie od rodičov.

YT | GTV