Meditácia na 10.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 2. adventnej nedeli
KATOLÍCKY POZDRAV

Ako malým nám pripomínali, že je slušnosťou starších, známych, pri príchode ku niekomu a pri odchode, pozdraviť. Áno poznáme spoločenské pozdravenia i pozdravy dôverné - medzi priateľmi...

Vieme vymenovať aspoň päť kresťanských pozdravov? Nebojme sa i nimi vyznať svoju vieru. Stačí pár slov a pripojiť snáď aj úsmev, prejav úcty, vďaky a získavame si i pred Bohom zásluhy.

YT | GTV